Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Văn phòng Hội đồng

Văn phòng Hội đồng Quản trị có trách nhiệm quản lý các dịch vụ bồi thẩm đoàn cho Toà án cấp trên, bao gồm cả việc xét duyệt và xử lý các nhân viên 300 hàng ngày cho cả hội đồng bồi thẩm đoàn và các bồi thẩm đoàn lớn, đáp ứng các yêu cầu của ban giám khảo và ban giám khảo hộ tống đến phòng xử. Thêm vào đó, Văn phòng của Hội đồng bồi thường cập nhật hồ sơ, giải ngân phí bồi thẩm đoàn, đưa ra định hướng cho các bồi thẩm đoàn mới, đáp ứng các yêu cầu điện thoại, bãi bỏ các bồi thẩm đoàn, xin lỗi các thành viên hội thẩm, và giám sát sự an toàn chung của bồi thẩm đoàn.
 
Một lưu ý đối với cư dân Quận Columbia:
Nhân viên của Tòa Thượng Thẩm Tòa Thượng Thẩm Tòa án không điện thoại cho các thành viên của hội đồng bồi thẩm đoàn trong quá khứ hoặc tương lai để lấy thông tin cá nhân như số An Sinh Xã Hội, số thẻ tín dụng hoặc thông tin tài khoản ngân hàng. Vui lòng không cung cấp thông tin này cho bất kỳ ai có thể gọi cho bạn và yêu cầu bồi thường liên quan đến Toà Thượng Thẩm. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về cuộc gọi được đưa ra từ văn phòng bồi thẩm đoàn của Tòa án này, chúng tôi đề nghị bạn nên kết nối điện thoại và gọi cho văn phòng bồi thẩm đoàn trực tiếp tại 202 / 879-4604 để kiểm tra tình trạng dịch vụ bồi thẩm đoàn của bạn hoặc truy cập trực tiếp tại www.dccourts.gov/jurorservices. Vui lòng xem liên kết FBI này liên quan đến kẻ trộm danh tính những người đặt ra như là nhân viên tòa án.
Liên Hệ
Bộ phận Vận hành Đặc biệt

Trụ sở Moultrie
500 Indiana Avenue NW, Lầu 3
Washington, DC 20001

Nhận sự chỉ dẫn
Giờ làm việc

Thứ 2 đến thứ 6:
8: 30 sáng đến 5: 00 chiều

Các số điện thoại

Giám đốc: Karla Saguil

202-879-4837