Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Văn phòng bồi thẩm đoàn

Văn phòng Bồi thẩm đoàn chịu trách nhiệm quản lý các dịch vụ bồi thẩm đoàn cho Tòa Thượng thẩm, bao gồm việc xác định và xử lý hơn 300 người mỗi ngày cho cả bồi thẩm đoàn nhỏ và bồi thẩm đoàn lớn, đáp ứng các yêu cầu của thẩm phán đối với ban bồi thẩm đoàn và hộ tống các bồi thẩm đoàn đến phòng xử án. Ngoài ra, Văn phòng Bồi thẩm đoàn cập nhật hồ sơ, thanh toán phí bồi thẩm, cung cấp định hướng cho các bồi thẩm viên mới, trả lời các câu hỏi qua điện thoại, hoãn bồi thẩm đoàn, bào chữa cho các bồi thẩm viên bị loại và giám sát sự thoải mái chung của các bồi thẩm viên.
 
Một lưu ý đối với cư dân Quận Columbia:
Nhân viên của Văn phòng Bồi thẩm Tòa Thượng thẩm DC không gọi điện thoại cho các bồi thẩm đoàn trước đây hoặc tương lai để lấy thông tin cá nhân như số An sinh xã hội, số thẻ tín dụng hoặc thông tin tài khoản ngân hàng. Vui lòng không cung cấp thông tin này cho bất kỳ ai có thể gọi điện cho bạn và tuyên bố có liên quan đến Tòa Thượng thẩm. Nếu bạn có BẤT KỲ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về cuộc gọi được cho là từ văn phòng bồi thẩm đoàn của tòa án này, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên gác máy và gọi trực tiếp cho văn phòng bồi thẩm đoàn theo số 202-879-4604 để kiểm tra tình trạng phục vụ bồi thẩm đoàn của bạn hoặc truy cập trực tuyến tại www.dccourts.gov/jurorservices
Liên hệ
Bộ phận Vận hành Đặc biệt

Trụ sở Moultrie
500 Indiana Avenue NW, Tầng 4
Washington, DC 20001

Nhận sự chỉ dẫn
Giờ làm việc

Thứ 2 đến thứ 6:
8: 30 sáng đến 5: 00 chiều

Các số điện thoại

Giám đốc: Karla Saguil

202-879-4837