Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Tiểu sử người trung gian

Các hòa giải được liệt kê ở đây có sẵn cho trường hợp sơ suất về y tế.

Làm thế nào để tôi ... chọn một người hòa giải từ danh sách những người hòa giải được cung cấp bởi tòa án?

Xem xét bất kỳ điều nào sau đây có thể giúp bạn quyết định người hòa giải nào có thể phù hợp nhất để giải quyết trường hợp của bạn:

  • Nền tảng pháp luật / giáo dục
  • Các loại bệnh qua trung gian
  • Số ca bệnh
  • Năm trong lĩnh vực
  • Thành viên chuyên nghiệp

Hồ sơ: