Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Ủy ban Ad Hoc về những sự tuyên án sai

Thư của Trưởng Thẩm phán Tạo Uỷ ban Ad Hoc - Tháng Một 2011 Tải về
Báo cáo Ủy ban Ad Hoc - Tháng 2 2013 Tải về
Thư của Thẩm phán cho J. Canan về báo cáo - Tháng 2 2013 Tải về