Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Tìm kiếm trường hợp cấp trên của Tòa Thượng Thẩm DC (eAcông việc)

TÌM KIẾM NGAY BÂY GIỜ

THÔNG BÁO: Bất cứ ai truy cập thông tin công cộng từ sản phẩm INTERNET này NÊN XÉT XÉT THEO T DIS CHỐI T DIS CHỐI

Hệ thống tìm kiếm trường hợp trực tuyến (eAccess) cung cấp thông tin sổ ghi cho hầu hết các trường hợp cũng như hình ảnh tài liệu trong một số trường hợp. Thông tin về Docket và hình ảnh tài liệu có sẵn trong vòng vài phút sau khi được nhập vào hoặc quét vào hồ sơ của tòa án. Để biết danh sách trường hợp hiện có trong eAccess, hãy nhấp vào "Tìm ngay bây giờ" để được hướng đến trang đích eAccess và sau đó nhấp vào "Hướng dẫn sử dụng" có sẵn ở phía bên tay trái.

Mặc dù Toà Án Tối cao thực hiện mọi nỗ lực để cung cấp thông tin chính xác và hiện tại, do chu kỳ cập nhật và đánh giá chất lượng, đôi khi bạn có thể gặp phải một số thông tin không chính xác hoặc đã lỗi thời.

Tòa Thượng Thẩm không bảo đảm hoặc đảm bảo tính chính xác, hợp pháp, độ tin cậy hoặc nội dung của thông tin được cung cấp trong hệ thống này và không chịu trách nhiệm về những sai sót, thiếu sót, hoặc không chính xác hoặc để sử dụng thông tin, nội dung, .
 

Để có phản hồi, vui lòng gửi email webmaster [tại] dcsc.gov