Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Tòa án DC Video

Dưới đây là các video nhằm mô tả và hướng dẫn bạn về cách hoạt động của Tòa án DC. Bạn có thể xem tất cả các video tại Tòa phúc thẩm DCTòa án DC YouTube kênh truyền hình. Chia sẻ, thích và đăng ký!

Video thông tin (bằng tiếng Anh) | Ảnh hưởng của thành kiến ​​ngầm | | Video Informativos (En Español) | Ảnh hưởng của thành kiến ​​ngầm
Video bằng ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL)

 

VIDEO THÔNG TIN (BẰNG TIẾNG ANH)

     

     

     

     

 

TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA IMPLICIT BIAS (VỚI ASL VÀ TIỂU THỤ)

     

 

THÔNG TIN VIDEO (EN ESPAÑOL)

     

     

     

 

VIDEO BẰNG NGÔN NGỮ CHỮ KÝ MỸ (ASL)