Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Văn phòng Điều hướng Cựu chiến binh tại Tòa án Cấp cao DC tìm cách liên kết các cựu chiến binh tham gia tòa án với các cơ quan và chương trình cung cấp nhiều loại dịch vụ.

Các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn: hỗ trợ pháp lý dân sự, nhà ở, điều trị sức khỏe tâm thần, điều trị lạm dụng thuốc, can thiệp khủng hoảng, tư vấn điều chỉnh xã hội, việc làm, đào tạo nghề, phục hồi nghề nghiệp, y tế, hỗ trợ nâng cấp quân sự (DD-214); và yêu cầu trợ cấp, trợ cấp và kháng cáo của VA.

Địa Chỉ: Tầng 120 của Tòa án Moultrie - Phòng 120B (cạnh Phòng xử án XNUMX)

Giờ hoạt động: Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:30 sáng - 5:00 chiều

Số điện thoại: (202) 879-1259