Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Văn phòng Điều hướng Cựu chiến binh tại Tòa Thượng Thẩm DC tìm cách liên kết các cựu chiến binh liên quan đến tòa án với các cơ quan và chương trình cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau.

Các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn: hỗ trợ pháp lý dân sự, nhà ở, điều trị sức khỏe tâm thần, điều trị lạm dụng thuốc, can thiệp khủng hoảng, tư vấn điều chỉnh xã hội, việc làm, đào tạo nghề, phục hồi nghề nghiệp, y tế, hỗ trợ nâng cấp quân sự (DD-214); và yêu cầu trợ cấp, trợ cấp và kháng cáo của VA.

Một cựu chiến binh liên quan đến tòa án đề cập đến một cựu chiến binh có tội phạm, dân sự, chứng thực, bạo lực gia đình, khiếu nại nhỏ, chủ nhà / người thuê nhà, hoặc vụ việc gia đình trong Tòa Thượng Thẩm.

Địa Chỉ: Tầng 1 của Tòa án Moultrie - Phòng 120B (tiếp giáp với tòa án 120).

Giờ hoạt động: Thứ Hai - Thứ Sáu, 8: 30am-5: 00pm.

Số điện thoại: 202-879-1259.