Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Mô tả Trường hợp phục vụ # Ngày hết hạn
Về vấn đề: GAMEZ, ROSA M 2019 BCN 219 Tháng Tám 20, 2022
PHYLLIS WILLIAMS v. RICHARD HASKELL 2022-DRB-001283 Tháng Tám 18, 2022
LORA AGER v. SHERMAN AGER 2022 DRB 001317 Tháng Tám 10, 2022
JOHNNY LEE BROWN v. DONNA LOUISE TRIPPLET 2021-DRB-002689 Tháng Bảy 15, 2022
GONZALEZ, RENE Vs. GONZALEZ CABRERA, FERNANDA 2022 DRB 001673 Tháng Bảy 12, 2022
RNT v. NT & MJ 2022 DRB 000920 Tháng Bảy 05, 2022
VJM ​​v KW 2022 DRB 001079 Tháng Bảy 01, 2022
DARREN G. DRAKES SR., V. TORNORA M. CARROL & VANCE EUGENE GRIER 2021 DRB 002918 Tháng Sáu 28, 2022
Hilda Del Carmen Hernandez Munoz kiện William Alexander Morales Alvarenga 2022 DRB 488 Tháng Sáu 30, 2022