Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Mô tả Trường hợp phục vụ # Ngày hết hạn
DIGGS Sr, ANDREW JAMAAL Vs. DRAWN, SARAH CRYSTAL 2014 DRB 002691 Tháng Tư 12, 2023
MARIA LUISA VAQUERO BARRERA, Nguyên đơn kiện JUAN DE LA CRUZ MARTINEZ, Bị đơn 2022-DRB-003678 Tháng Tư 07, 2023
LOPEZ DE LEON, ROMEO Vs. MORALES, JOSUE DIAZ et al. 2023 DRB 832 Tháng Tư 05, 2023
VANESSA EP SMITH kiện IA M SMITH và TIMOTHY TERRELL GATE 2023 DRB 000010 Tháng Tư 04, 2023
VANESSA EP SMITH kiện TIA M SMITH và DAMEON DE ANGELO CAIN 2023 DRB 000007 Tháng Tư 04, 2023
MARICELA SUYAPA DIAZ Nguyên đơn, v JORGE PORTILLO Bị đơn 2023 DRB 000557 Tháng Tư 03, 2023