Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Mô tả Trường hợp phục vụ # Ngày hết hạn
MARIA LUISA VAQUERO-BARRERA v JUAN DE LA CRUZ-MARTINEZ 2022 DRB 000551 Tháng Bảy 27, 2022
JOHNNY LEE BROWN v. DONNA LOUISE TRIPPLET 2021-DRB-002689 Tháng Bảy 15, 2022
GONZALEZ, RENE Vs. GONZALEZ CABRERA, FERNANDA 2022 DRB 001673 Tháng Bảy 12, 2022
RNT v. NT & MJ 2022 DRB 000920 Tháng Bảy 05, 2022
VJM ​​v KW 2022 DRB 001079 Tháng Bảy 01, 2022
DARREN G. DRAKES SR., V. TORNORA M. CARROL & VANCE EUGENE GRIER 2021 DRB 002918 Tháng Sáu 28, 2022
Hilda Del Carmen Hernandez Munoz kiện William Alexander Morales Alvarenga 2022 DRB 488 Tháng Sáu 30, 2022