Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Mô tả Trường hợp phục vụ # Ngày hết hạn
Về vấn đề của Alan Wilson, Người nộp đơn 2022-BCN-243 Tháng Mười Hai 08, 2022
Giá v. Giá 2021 DRB 2303 Tháng Mười Hai 05, 2022
Sonia Marisol Molina De Castilo v. Oseas Nahum Castillo Arias 2022 DRB 3370 Tháng Mười Một 30, 2022
Castro Flores, Nancy Jasmin so với Elias, Obed 2022 DRB 3245 Tháng Mười Một 30, 2022
Về vấn đề của Tiffany Corder, Người nộp đơn 2022 TCN 212 Tháng Mười Một 15, 2022
OCJ vs MS và FCL 2022 DRB 2842 Tháng Mười Một 14, 2022
Thông báo cho Cha đẻ Không xác định của Thủ tục Nhận Con nuôi Đang chờ xử lý 2022 ADA 000006 Tháng Mười Một 14, 2022
Thông báo về quá trình tiếp tục lưu giữ của bên thứ ba 2022 DRB 001562 Tháng Mười Một 11, 2022