Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Wills (WIL)

Tôi làm thế nào để nộp một di chúc?

Thông tin chung

Những người làm chứng được nộp cho Phòng Chứng Thực tại Văn phòng Thư Ký Chứng Thực, đặt tại 515 5th Street, NW, Phòng 314, Washington, DC 20001. Bộ phận Chứng Thực không chấp nhận di chúc trước khi chết. Di sản sẽ được nộp trong vòng 90 ngày sau khi người đã chết có người Giấy chứng nhận nộp hồ sơ. Không có chi phí để nộp một di chúc. An Chứng minh nhân chứng có thể được đệ trình để giải thích bất kỳ bất thường nào có trong di chúc. Di chúc, Giấy Chứng Nhận Hồ Sơ và Chứng Thư Chứng Minh, nếu cần, được nộp trong một chiếc áo khoác của WIL và chỉ định số vụ kiện của WIL. Di sản ban đầu được giữ trong kho và có thể được lấy ra nếu cần.

Tài liệu
Liên hệ
Phòng Chứng Thực

Chủ toạ: Thưa ông. Erik Christian
Phó Chánh án Toà án: Hòn Laura A. Cordero
Đăng ký Di chúc: Nicole Stevens
Phó Đăng bạ của Wills: 

Toà án Tòa án A
515 Thứ 5, NW, Tầng Thứ ba
Washington, DC 20001

Nhận sự chỉ dẫn
Giờ làm việc

Thứ Hai-Thứ Sáu:
8: 30 sáng đến 5: 00 chiều

Các số điện thoại

202-879-9460