Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Hệ thống tìm kiếm trường hợp trực tuyến

Bất cứ ai truy cập thông tin công cộng từ sản phẩm INTERNET này NÊN XÉT XÉT THEO T DIS CHỐI T DIS CHỐI:

Mô hình hệ thống tìm kiếm trường hợp trực tuyến (eAccess) cung cấp thông tin docket cho hầu hết các trường hợp cũng như hình ảnh tài liệu trong một số trường hợp. Thông tin docket và hình ảnh tài liệu có sẵn trong vòng vài phút sau khi được nhập hoặc quét vào hồ sơ tòa án. Để biết danh sách các trường hợp hiện có trong eAccess, vui lòng xem trang đích eAccess và sau đó nhấp vào “Hướng dẫn sử dụng” có sẵn ở phía bên trái.

Mặc dù Tòa Thượng Thẩm cố hết sức để cung cấp thông tin chính xác và hiện tại, do các chu kỳ cập nhật và đánh giá chất lượng, đôi khi bạn có thể gặp phải một số thông tin không chính xác hoặc lỗi thời.  

Tòa Thượng Thẩm không bảo đảm hoặc đảm bảo tính chính xác, hợp pháp, độ tin cậy hoặc nội dung của thông tin được cung cấp trong hệ thống này và không chịu trách nhiệm về những sai sót, thiếu sót, hoặc không chính xác hoặc để sử dụng thông tin, nội dung, .
 

Để có phản hồi, vui lòng gửi email webmaster [tại] dcsc.gov

Nguồn lực
Liên Hệ
Phòng Chứng Thực

Chủ toạ: Hon. Erik Christian
Phó Chánh án Toà án: Hòn Laura A. Cordero
Đăng ký Di chúc: Nicole Stevens
Phó Đăng bạ của Wills: 

Toà án Tòa án A
515 Thứ 5, NW, Tầng Thứ ba
Washington, DC 20001

Nhận sự chỉ dẫn
Giờ làm việc

Thứ Hai-Thứ Sáu:
8: 30 sáng đến 5: 00 chiều

Các số điện thoại

202-879-9460