Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Tài sản lớn của người quá cố (ADM)

Mẫu Chứng Thư Di Trú cho Những Di Sản Lớn của Những Người Đã Từ Chối Tháng Mười Một 1, 1995 và Hiện Tại

Các vụ kiện chứng cứ được giới thiệu đến hòa giải tại Hội nghị Lập kế hoạch ban đầu (lần đầu tiên các bên xuất hiện trước thẩm phán). Việc tham dự buổi hòa giải là bắt buộc. Một khi hòa giải được lên lịch, thông báo / trật tự của hòa giải theo kế hoạch với ngày và giờ sẽ được gửi cho mỗi bên hoặc cho luật sư của bên kia, nếu có.

Yêu sách Tải về
Khởi đầu vụ án - Bản xác nhận rút gọn (ADM) - Lệnh Chấp nhận Viết tắt Tải về
Khởi kiện vụ việc - Bản cáo trạng viết tắt (ADM) - Trái phiếu hoặc Miễn Từ Trái phiếu hoặc Một số Hợp nhất Tải về
Khởi kiện vụ việc - Bản xác nhận rút gọn (ADM) - Thông báo bổ nhiệm, Thông báo cho các Chủ nợ và Thông báo cho Người thừa kế không xác định Tải về
Khởi đầu vụ án - Bản xác nhận rút gọn (ADM) - Thông tin Nhận dạng Cá nhân (Mẫu 26) Tải về
Khởi kiện vụ việc - Bản xác nhận rút gọn (ADM) - Đơn Xin Chứng Thực Di Chúc Tải về
Khởi kiện vụ việc - Bản xác nhận rút gọn (ADM) - Sẽ (nếu có) và Giấy chứng nhận nộp hồ sơ Tải về
Yêu sách Tải về
Khởi kiện vụ việc - Bản xác nhận hợp lệ (ADM) - Xác nhận nhận được dịch vụ thông báo về Đơn Xin Chứng Thực Tiêu Chuẩn Tải về
Trường hợp Khởi kiện - Chứng chỉ chuẩn (ADM) - Trái phiếu hoặc Miễn Từ Trái phiếu hoặc Một số Hợp nhất Tải về
Khởi kiện vụ việc - Chứng nhận chuẩn (ADM) - Thông báo bổ nhiệm, Thông báo cho các Chủ nợ và Thông báo cho Người thừa kế không xác định Tải về
Khởi đầu vụ án - Bản xác nhận chuẩn (ADM) - Thông báo về Chứng cứ Chứng minh Chuẩn Tải về
Khởi đầu vụ án - Bản xác nhận chuẩn (ADM) - Thông tin nhận dạng cá nhân (Mẫu 26) Tải về
Khởi đầu vụ án - Bản xác nhận chuẩn (ADM) - Đơn Xin Chứng Thực Di Chúc Tải về
Khởi kiện vụ việc - Chứng nhận chuẩn (ADM) - Đơn xin Chứng chỉ Tiêu chuẩn Tải về
Khởi kiện vụ việc - Bản xác nhận chuẩn (ADM) - Bản xác nhận về Dịch vụ Thỉnh cầu Chứng nhận Chuẩn Tải về
Khởi kiện vụ việc - Chứng thư chuẩn (ADM) - Sẽ (nếu có) và Giấy chứng nhận nộp hồ sơ Tải về
Yêu sách Tải về
Khiếu nại (ADM) - Thông báo về Hành động Đã Thực hiện về Yêu cầu Bồi thường Tải về
Khiếu nại (ADM) - Xác nhận quyền sở hữu đối với Di sản của Người quá cố Tải về
Khiếu nại (ADM) - Đơn yêu cầu thanh toán Yêu cầu bồi thường và Đơn hàng (đối với ngày chết từ 07 / 01 / 95 đến 08 / 26 / 01) Tải về
Yêu cầu bồi thường (ADM) - Đơn yêu cầu thanh toán Yêu cầu bồi thường và Đặt hàng (đối với ngày chết trong hoặc sau khi 08 / 27 / 01 đến nay) Tải về
Yêu sách Tải về
Các Hình thức Chung (ADM) - Thông Báo về Hình thức Hạn chế và Thông báo Hoàn thiện chấm dứt Hình thức Hạn chế của Luật sư Tải về
Các Hình thức Chung (ADM) - Chấp thuận và Đồng ý của từng Đại Diện Cá Nhân Tải về
Các mẫu đơn chung (ADM) - Bản khai chứng minh nhân chứng Tải về
Các mẫu đơn chung (ADM) - Đơn xin Tiến hành mà không trả trước các khoản phí, lệ phí hoặc bảo đảm (theo Forma Pauperis) Tải về
Biểu mẫu chung (ADM) - Đơn xin tiến hành mà không cần trả trước chi phí, phí hoặc bảo mật (Trong Forma Pauperis) - SPANISH Tải về
Các hình thức chung (ADM) - Trái phiếu của Đại diện cá nhân Căn cứ vào Bộ luật DC, 20-502 (a) Tải về
Các Hình thức Chung (ADM) - Trái phiếu của Người Đại Diện Cá Nhân Căn cứ vào DC Code, Sec. 20-502 (a-1) Tải về
Các Hình thức Tổng quát (ADM) - Giấy chứng nhận Hoàn thành Tải về
Các hình thức chung (ADM) - Thỏa thuận bổ nhiệm đại diện cá nhân Tải về
Các hình thức chung (ADM) - Trát đòi lệnh của nước ngoài Tải về
Các Hình thức Chung (ADM) - Bảng thông tin chung Tải về
Các Hình thức Chung (ADM) - Trong Đơn Xin Miễn Chiếu Từ Dịch Vụ Forma Tải về
Các mẫu Thông tin chung (ADM) - Thông báo về Ý Kiến Sau khi Được Khám phá và Thông báo Bổ nhiệm Tải về
Các Hình thức Chung (ADM) - Thông báo về sự xuất hiện của luật sư Tải về
Các hình thức chung (ADM) - Thông báo về cái chết của người ủy thác Tải về
Các Hình thức Chung (ADM) - Thông tin Nhận dạng Cá nhân (Mẫu 26) Tải về
Các mẫu đơn chung (ADM) - Đơn yêu cầu Bổ nhiệm Quản trị viên Đặc biệt để Mở Hộp An toàn và Đặt hàng Tải về
Các Mẫu Thông Thường (General Forms - ADM) - Đơn Xin Bồi Thường Đại Diện Cá Nhân Căn cứ vào Bộ luật DC, Sec. 20-502 (a-1) và Đơn đặt hàng Tải về
Các Mẫu Thông Thường (ADM) - Đơn Xin Giới Thiệu cho Kiểm Toán-Thạc Sĩ và Lệnh Tải về
Các mẫu đơn chung (ADM) - Đơn xin giải phóng các khoản tiền được giữ trong Tài khoản tiền gửi Địa ốc và Lệnh Tải về
Các mẫu đơn chung (ADM) - Đơn xin chấm dứt việc bổ nhiệm Người giám sát cá nhân giám sát, Thông báo kèm theo Đơn và Lệnh Tải về
Các mẫu đơn chung (ADM) - Đơn yêu cầu gửi tiền vào Tài khoản tiền gửi Địa ốc và Đơn đặt hàng Tải về
Các mẫu đơn chung (ADM) - Đơn yêu cầu quản lý theo giám sát Căn cứ vào Bộ luật DC, Sec. 20-402 và Đơn đặt hàng Tải về
Các hình thức chung (ADM) - Pro Se Motion và Order Tải về
Các mẫu đơn chung (ADM) - Đơn xin Pro Se Tải về
Các Hình thức Tổng quát (ADM) - Từ bỏ Tải về
Các mẫu đơn chung (ADM) - Yêu cầu gia hạn việc bổ nhiệm và đặt hàng Đại diện cá nhân Tải về
Các Hình thức Chung (ADM) - Trát đòi hầu tòa Tải về
Các mẫu tổng quát (ADM) - Xác minh và Giấy chứng nhận Thông báo của Đại diện cá nhân Căn cứ vào SCR-PD 403 (b) (4) Tải về
Các Hình thức Chung (ADM) - Miễn Trừ Trái Phiếu Cá Nhân Tải về
Thông báo cho Tòa án (Praecipe) – Bộ phận Chứng thực Di chúc Tải về
Thông báo của cán bộ ủy thác Tải về
Yêu sách Tải về
Mẫu kiểm kê và kế toán (ADM) - Thông tin Tài khoản Tài chính (Mẫu 27) Tải về
Mẫu kiểm kê và kế toán (ADM) - Phản đối (Ngoại lệ) vào Tài khoản hoặc Hàng tồn kho và Đơn hàng Tải về
Mẫu kiểm kê và kế toán (ADM) - Tài khoản và đơn đặt hàng Tải về
Mẫu kiểm kê và kế toán (ADM) - Đồng ý với Tài khoản trong Quản lý Không giám sát Tải về
Mẫu kiểm kê và kế toán (ADM) - Tóm tắt Hàng tồn kho và Lịch Kiểm kê Tải về
Mẫu kiểm kê và kế toán (ADM) - Đề nghị để lại cho đến cuối tập tin đơn yêu cầu bồi thường và đặt hàng Tải về
Mẫu kiểm kê và kế toán (ADM) - Thông báo kèm theo Tài khoản cuối cùng Tải về
Mẫu kiểm kê và kế toán (ADM) - Biên nhận Tải về
Mẫu kiểm kê và kế toán (ADM) - Miễn Từ Khoản Hàng tồn kho và Tài khoản của tất cả các Đại diện Cá nhân Tải về
Mẫu kiểm kê và kế toán (ADM) - Miễn Kiểm toán Chính thức về Tài khoản và Sự đồng ý với Kiểm toán như đã nêu Tải về
Thông tin
Liên hệ
Phòng Chứng Thực

Chủ toạ: Hòn Laura Cordero
Phó Chánh án Toà án: Thưa ông. Carmen McLean
Giám đốc: Nicole Stevens
Phó Giám đốc: Aisha Ivey-Nixon

Đăng ký Di chúc: Nicole Stevens
Phó Đăng bạ của Wills: John H. Middleton

Toà án Tòa án A
515 Thứ 5, NW, Tầng Thứ ba
Washington, DC 20001

Nhận sự chỉ dẫn
Giờ làm việc

Thứ Hai-Thứ Sáu:
8: 30 sáng đến 5: 00 chiều

Các số điện thoại

202-879-9460