Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Chứng thực

Chứng cứ là một quá trình hợp pháp diễn ra sau cái chết của một người nào đó. Nó thường bao gồm việc chứng minh ý chí của người quá cố là hợp lệ, xác định tài sản của người đã qua đời và đánh giá, thanh toán nợ nần và thuế và phân phối tài sản theo di chúc hoặc theo luật của tiểu bang. Bộ phận Chứng Thực cũng xử lý các tài sản của những người trưởng thành bị tàn tật, tài sản của trẻ vị thành niên, ủy thác và di chúc.

Xin vui lòng xem Kế hoạch tái tưởng tượng của Tòa thượng thẩm cho tình trạng hoạt động hiện tại của chúng tôi, bao gồm cả các phiên điều trần.

Cuộc hẹn tại chỗ và cuộc hẹn ảo cho những người đã quyết định - Đặt hẹn trực tuyến
Bạn có thể bây giờ lên lịch một cuộc hẹn với Chi nhánh Pháp lý và Chi nhánh Bất động sản Nhỏ để xem xét các kiến ​​nghị mới.

Máy tính công cộng - Đặt lịch hẹn trực tuyến
Bạn có thể đặt trước một máy tính công cộng. Các cuộc hẹn được ưu tiên hơn so với đăng ký tại chỗ trong cùng ngày.

CẦN GIÚP ĐỠ VỚI CÁC HÌNH THỨC TIỀN LIỆT? NHẬN CÁC HÌNH THỨC TRỢ GIÚP TRỰC TUYẾNXEM CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CỦA CHÚNG TÔI.

E-nộp đơn
Thông tin công cộng được xem trên hệ thống Court Cases Online phản ánh các hồ sơ trong các vụ án dân sự, hình sự, hình sự trong gia đình và các vụ kiện thuế, chứng thực các vụ kiện cho các công trình lớn và nhỏ, tuyên bố chối bỏ lợi ích, kiện tụng lớn, di chúc và tố tụng bất động sản ở nước ngoài.
E-nộp đơn
Tìm kiếm các trường hợp trực tuyến
Thông tin công cộng được xem trên hệ thống Court Cases Online phản ánh các hồ sơ trong các vụ án dân sự, hình sự, hình sự trong gia đình và các vụ kiện thuế, chứng thực các vụ kiện cho các công trình lớn và nhỏ, tuyên bố chối bỏ lợi ích, kiện tụng lớn, di chúc và tố tụng bất động sản ở nước ngoài.
Tìm kiếm các trường hợp trực tuyến
Liên hệ
Phòng Chứng Thực

Chủ toạ: Hòn Laura Cordero
Phó Chánh án Toà án: Thưa ông. Carmen McLean
Giám đốc: Nicole Stevens
Phó Giám đốc: Aisha Ivey-Nixon

Đăng ký Di chúc: Nicole Stevens
Phó Đăng bạ của Wills: John H. Middleton

Toà án Tòa án A
515 Thứ 5, NW, Tầng Thứ ba
Washington, DC 20001

Nhận sự chỉ dẫn
Giờ làm việc

Thứ Hai-Thứ Sáu:
8: 30 sáng đến 5: 00 chiều

Các số điện thoại

202-879-9460