Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Cổng thanh toán trực tuyến

Tòa thượng thẩm chấp nhận thanh toán cho một số khoản phí tòa án, tiền phạt và các chi phí khác bằng cách sử dụng cổng thông tin điện tử, PayPort. PayPort chấp nhận thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng (American Express, Discover, Mastercard, Visa) hoặc chuyển khoản ACH / séc điện tử.

Để thanh toán, khách hàng nên liên hệ với các bộ phận như sau:

Phòng / Chi nhánh Điện thoại E-mail
Phòng hình sự (202) 879-1840 Cổng thanh toán trái phiếu [tại] dcsc.gov
Tiền phạt, Phí và Bồi thường (202) 879-1840 CRMPay [tại] dcsc.gov
     
Phòng dân sự    
Chi nhánh hành chính dân sự (202) 879-1133 Sổ tay dân sự [tại] dcsc.gov (CivilDocket[at]dcsc[dot]gov)
Chi nhánh chủ nhà & người thuê (202) 879-4879 Chủ Nhà và Người Thuê Nhà [tại] dcsc.gov (LandlordandTenantDocket[at]dcsc[dot]gov)
Chi nhánh yêu cầu nhỏ (202) 879-1120 Yêu Cầu NhỏSổ Ghi [tại] dcsc.gov (SmallClaimsDocket[at]dcsc[dot]gov)
Tòa án gia đình (202) 879-1212  
Thanh toán trường hợp:   Gia đìnhTòa ánCIC [tại] dcsc.gov (FamilyCourtCIC[at]dcsc[dot]gov)
Bản sao:   FamilyCertifiedBản sao [tại] dcsc.gov (Bản sao được chứng nhận của FamilyCourt[at]dcsc[dot]gov)
Giấy phép & giấy chứng nhận kết hôn:   Hôn nhânBureauReceipts [tại] dcsc.gov (Biên lai của Cục Hôn nhân[at]dcsc[dot]gov)
Trái phiếu:   Gia đình [tại] dcsc.gov (Trái phiếu gia đình[at]dcsc[dot]gov)
Phòng Chứng Thực (202) 879-9460 Thắc mắc [tại] dcsc.gov (Yêu cầu chứng thực di chúc[at]dcsc[dot]gov)
Phòng thuế (202) 879-1737 Sổ Thuế [tại] dcsc.gov (TaxDocket[at]dcsc[dot]gov)

Tất cả các khoản phí khác có thể được thanh toán qua hệ thống eFiling CaseFileXpress tại https://www.dccourts.gov/superior-court/e-filing.

PHÍ: PayPort tính phí giao dịch $ 1 và - đối với thanh toán bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng - một khoản phí bổ sung 2.5%.

Để có một bản sao tài liệu thông thường hoặc để thanh toán các dịch vụ bằng tiền mặt, vui lòng gọi cho văn phòng thư ký để được bộ phận xử lý vấn đề như Dân sự, Hình sự, Bạo lực gia đình, Gia đình, Chứng thực or Thuế. Vui lòng truy cập trang web của bộ phận để biết thêm thông tin về cách truy cập cổng thanh toán cho những vấn đề đó.

Lệnh của Thư ký Tòa án vào tháng 2021 năm XNUMX về Cổng thanh toán trực tuyến

Câu hỏi thường gặp (FAQ) về Cổng thanh toán trực tuyến

 

CÓ CẦN THANH TOÁN BẰNG CÁCH KIỂM TRA?

Xem thông tin về thanh toán bằng séc.