Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Hòa giải Thuế

  • Các buổi hòa giải về thuế được tổ chức vào thứ Tư từ 9 giờ sáng. và 00 giờ chiều với Phòng Giải quyết Tranh chấp Đa cửa của Tòa Thượng thẩm.

  • Các nguyên đơn nên xem lại Lịch hòa giải nhiều cửa về thuế để xem lịch ngày giờ có sẵn và phối hợp với người trả lời để chọn ngày mà các bên cùng thống nhất.

  • Trong vòng 150 ngày kể từ ngày làm đơn khởi kiện, các bên sẽ nộp đơn yêu cầu lên lịch hòa giải. Trong trường hợp các bên không thống nhất được ngày hòa giải, Cục Thuế sẽ chọn ngày hòa giải.

  • Tìm thêm thông tin trong Thông báo về các thủ tục về dịch vụ và hòa giải.

Tôi có thể yêu cầu hòa giải trực tiếp không?
Bạn có thể yêu cầu một cuộc hòa giải trực tiếp. Tất cả những người tham gia phải đồng ý với một cuộc hòa giải trực tiếp. Để thực hiện một yêu cầu, bạn phải gửi một Ứng dụng để xuất hiện trong người trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được email lên lịch hòa giải do người quản lý hồ sơ của bạn gửi. Người quản lý hồ sơ sẽ liên hệ với (các) bên yêu cầu trong vòng 24 giờ kể từ khi có yêu cầu.

Liên hệ
Phòng giải quyết tranh chấp đa cửa

Toà án Tòa án C
410 E Street NW
Washington, DC 20001

Nhận sự chỉ dẫn
Giờ làm việc

Thứ Hai-Thứ Sáu:
8: 30 sáng đến 5: 00 chiều

Giờ Hòa giải
Thứ tư:

9: 00 sáng đến 3: 00 chiều

Các số điện thoại

Thông tin chung:
(202) 879-1549