Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Chủ nhà thuê

Có hai hình thức hòa giải đối với các trường hợp Chủ nhà & Người thuê: Hòa giải trong Ngày và Hòa giải theo yêu cầu của bồi thẩm đoàn. Hòa giải Trong Ngày được các thân chủ của tòa án lựa chọn vào cùng ngày họ đến tòa để điều trần với thẩm phán. Bồi thẩm đoàn Yêu cầu hòa giải dành cho các khách hàng của tòa án đã yêu cầu một phiên tòa xét xử của bồi thẩm đoàn. Trong các trường hợp Chủ nhà & Người thuê theo Yêu cầu của Ban giám khảo, bắt buộc phải tiến hành hòa giải.

Làm thế nào để tôi…

Tham gia hòa giải Chủ nhà & Người thuê trong cùng một ngày?
Trong Hòa giải Cùng Ngày, các bên trong vụ kiện đã ra tòa để gặp thẩm phán, nhưng quyết định tại tòa rằng họ muốn cố chuyện cùng với hòa giải viên để tìm giải pháp sáng tạo cho vấn đề của họ. Đây là tự nguyện. Nếu một bên không đồng ý tham gia, cả hai bên sẽ gặp thẩm phán. Không có yêu cầu giấy tờ trước cho Hòa giải Cùng Ngày. Các bên xuất hiện vào ngày hẹn của họ và chọn tham gia hòa giải. Để biết thêm thông tin, xem tập tài liệu Hòa giải trong ngày cho Chủ nhà & Người thuê.

Tham gia vào Hội đồng Giám khảo Chủ nhà & Người thuê Yêu cầu hòa giải?
Trong Nhiệm vụ Hòa giải Nhu cầu, các bên đã yêu cầu một phiên tòa với bồi thẩm đoàn. Trước khi điều đó có thể xảy ra, các bên cần phải cố gắng giải quyết sự khác biệt của họ cùng với sự giúp đỡ của hòa giải viên. Tuyên bố Hòa giải Bảo mật phải được điền đầy đủ và nộp cho tòa để tham gia vào Cuộc Dàn xếp nhu cầu của Jury. Để biết thêm thông tin, xem tập tài liệu Hòa giải nhu cầu của Ban giám khảo cho Chủ nhà & Người thuê

Hoàn thành các thủ tục giấy tờ cần thiết trước Ban giám khảo cho thuê & cho thuê Yêu cầu hòa giải?
Tuyên bố Hòa giải Bảo mật (Bấm vào đây) phải được điền ít nhất 30 ngày trước ngày hòa giải của bạn. Bạn có thể tìm thấy biểu mẫu này và hướng dẫn của nó ở bên phải trang này trong các chủ đề nổi bật.

Liên Hệ
Phòng giải quyết tranh chấp đa cửa

Toà án Tòa án C
410 E Street NW
Washington, DC 20001

Nhận sự chỉ dẫn
Giờ làm việc

Thứ Hai-Thứ Sáu:
8: 30 sáng đến 5: 00 chiều

Giờ hòa giải:

Hòa giải trong ngày, Thứ Hai - Thứ Sáu:
9.00a.m. đến 2: 00 chiều

Hòa giải Yêu cầu của Ban giám khảo, Thứ Hai - Thứ Sáu:
1: 30 chiều

Các số điện thoại

Thông tin chung:
(202) 879-1549