Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Nếu bạn là một người sử dụng tòa, bên hoặc luật sư trong vụ việc xuất hiện trong Toà Thượng thẩm DC:

Xin vui lòng điền vào mẫu liên lạc của OCIS dưới đây càng sớm càng tốt, tốt nhất là hai tuần trước buổi điều trần mà quý vị muốn có thông dịch viên tham dự. Điều quan trọng là OCIS nhận được thông báo trước vì số lượng thông dịch viên có sẵn bị giới hạn