Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Các hình thức
Lưu ý quan trọng
Với một số trường hợp ngoại lệ có giới hạn, tất cả các mẫu đơn nộp cho tòa phải được điền bằng tiếng Anh, và các bản dịch các mẫu đơn bằng tiếng nước ngoài chỉ được sử dụng làm hướng dẫn cho những người không thể đọc các mẫu đơn Anh ngữ họ có thể nhận được hoặc phải sử dụng. Để biết chi tiết về hoàn cảnh trong đó một mẫu có thể được gửi bằng một ngôn ngữ khác tiếng Anh, nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi.

Trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được tuyên bố bởi Thị trưởng của Quận Columbia, nếu một bên không thể ký điện tử một tài liệu cần phải nộp, vui lòng bao gồm / s / trên dòng chữ ký.
Hiển thị 18 kết quả 18
Sắp xếp theo
trật tự
Yêu sách Tải về PDF bằng ngôn ngữ của bạn
Trọng tài: Quy tắc Trọng tài Dân sự
Trọng tài: Phản đối quyết định
Trọng tài: Tuyên bố về Hiểu
Hòa giải Bảo vệ Trẻ em: Tuyên bố Hòa giải của Luật sư
Hòa giải vụ kiện dân sự: Tuyên bố giải quyết bí mật (Pro Se)

Chỉ dành cho các bên tự đại diện. Các luật sư phải sử dụng Hòa giải hành động dân sự của Nhật Bản: Giấy chứng nhận sẵn sàng hòa giải và Gói tuyên bố giải quyết bí mật

Hòa giải vụ kiện dân sự: Giấy chứng nhận sẵn sàng hòa giải và Gói tuyên bố giải quyết bí mật

Đối với luật sư đại diện cho khách hàng trong phiên hòa giải vụ kiện dân sự

Mẫu Tài Chính Hòa Giải Gia đình: Tài sản
Mẫu Tài Chính Hòa Giải Gia đình: Thu Nhập
Chủ Nhà và Hòa Giải Người Thuê Nhà: Tuyên bố Hòa giải Bảo mật
Diệt dâm y tế: Tuyên bố trung gian bảo mật
Diệt Căn Hoả Y Tế: Báo cáo Trung gian Đầu Tiên cho Toà án
Yếu Tố Y Tế: Hòa Giải Đầu Tiên qua Cửa Đa
Diệt căn bệnh về y khoa: Hòa giải ban đầu với Người trung gian Riêng
Hòa Giải Trình Trình Chứng Thực: Tuyên bố Hòa giải Bảo mật
Chỗ ở nhà ở: Bản tuyên bố trung gian bảo mật
Hòa giải về Thuế và Hòa giải Thuế: Thông báo về Thủ tục Phục vụ và Hòa giải
Thỏa thuận về Thuế và Hòa giải Thuế: Lập hòa giải Lập Kế hoạch Praecipe
Hòa giải về Thuế và Thỏa Thuận Thuế: Mẫu Phiếu Đấu thầu