Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Các hình thức
Lưu ý quan trọng
Với một số trường hợp ngoại lệ có giới hạn, tất cả các mẫu đơn nộp cho tòa phải được điền bằng tiếng Anh, và các bản dịch các mẫu đơn bằng tiếng nước ngoài chỉ được sử dụng làm hướng dẫn cho những người không thể đọc các mẫu đơn Anh ngữ họ có thể nhận được hoặc phải sử dụng. Để biết chi tiết về hoàn cảnh trong đó một mẫu có thể được gửi bằng một ngôn ngữ khác tiếng Anh, nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi.

Trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được tuyên bố bởi Thị trưởng của Quận Columbia, nếu một bên không thể ký điện tử một tài liệu cần phải nộp, vui lòng bao gồm / s / trên dòng chữ ký.

Cần giúp đỡ? Các cuộc phỏng vấn có hướng dẫn của chúng tôi thông qua ProBono.net có thể giúp bạn hoàn thành các biểu mẫu về Dân sự, Bạo lực Gia đình, Tòa án Gia đình, Chứng thực Di chúc và Thuế.
Hiển thị 50 kết quả 100
Sắp xếp theo
trật tự
Yêu sách Tải về PDF bằng ngôn ngữ của bạn
Khiếu nại ly hôn tuyệt đối

Khiếu nại ly hôn tuyệt đối

Phản hồi ly hôn tuyệt đối

Phản hồi ly hôn tuyệt đối

Ly hôn tuyệt đối và trả lời yêu cầu bồi thường

Ly hôn tuyệt đối và trả lời yêu cầu bồi thường

Ly hôn Tuyệt đối Chung Từ bỏ Kháng cáo Phán quyết Lệnh ly hôn

Ly hôn Tuyệt đối Chung Từ bỏ Kháng cáo Phán quyết Lệnh ly hôn

Ly hôn tuyệt đối Trả lời phản đối

Ly hôn tuyệt đối Trả lời phản đối

Thông tin nhận con nuôi

Thông tin nhận con nuôi

Áp dụng trát đòi hầu tòa

Áp dụng trát đòi hầu tòa

AFFIDAVIT TRONG HPORT TRỢ DEFAULT

AFFIDAVIT TRONG HPORT TRỢ DEFAULT

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH VỤ B MANG MAIL ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH VỤ B MANG MAIL ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH VỤ B INDNG CÁ NHÂN

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH VỤ B INDNG CÁ NHÂN

Tuyên thệ liên quan đến dịch vụ điện tử trong cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng COVID-19

Tuyên thệ liên quan đến dịch vụ điện tử trong cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng COVID-19

Đơn Khiếu nại

Đơn Khiếu nại

Trả lời đồng ý hủy bỏ

Trả lời đồng ý hủy bỏ

Trả lời Tranh chấp và Trách nhiệm Cấm

Trả lời Tranh chấp và Trách nhiệm Cấm

Trả lời đồng ý với Lệnh lưu giữ của bên thứ ba (Không thể hủy ngang)

Trả lời đồng ý với Lệnh lưu giữ của bên thứ ba (Không thể hủy ngang)

Trả lời Đồng ý với Lệnh Lưu ký của Bên thứ ba có thể điều chỉnh theo Thỏa thuận hoặc Lệnh Tòa án

TRẢ LỜI SỰ ĐỒNG Ý ĐẾN VIỆC ĐẶT HÀNG TÙY CHỈNH CỦA BÊN THỨ BA CHỈ CÓ HỢP ĐỒNG HOẶC THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

Trả lời Đồng ý với Lệnh lưu ký của bên thứ ba có thể huỷ bỏ được

TRẢ LỜI SỰ ĐỒNG Ý ĐỂ ĐẶT HÀNG TÙY CHỈNH CỦA BÊN THỨ BA

TRẢ LỜI ĐẾN TRÒ CHƠI ĐỂ THÀNH LẬP BỆNH NHÂN VÀ HOẶC CHO TRẺ TRẺ EM

TRẢ LỜI ĐẾN TRÒ CHƠI ĐỂ THÀNH LẬP BỆNH NHÂN VÀ HOẶC CHO TRẺ TRẺ EM

Bản tuyên thệ của người mẹ sinh học về quan hệ cha con

Bản tuyên thệ của người mẹ sinh học về quan hệ cha con

Thách thức để tiếp tục cam kết tự nguyện
Khiếu nại về Quyền nuôi con và hoặc Thăm viếng

KHIẾU NẠI CHO KHÁCH HÀNG VÀ HOẶC THAM QUAN

Khiếu nại về quyền nuôi giữ và thăm viếng của bên thứ ba

KHIẾU NẠI CHO KHÁCH HÀNG CỦA BÊN THỨ BA VÀ HOẶC THAM QUAN

Sự đồng ý Trả lời cho Đơn Khiếu nại Quyền nuôi con và / hoặc Tiếp cận Trẻ em

Sự đồng ý Trả lời cho Đơn Khiếu nại Quyền nuôi con và / hoặc Tiếp cận Trẻ em

Sự đồng ý của Adoptee

Sự đồng ý của Adoptee

Sự đồng ý của Phụ Huynh Sinh Học

Sự đồng ý của Phụ Huynh Sinh Học

Phản hồi Tranh chấp đối với Đơn Khiếu nại về quyền nuôi con và hoặc Thăm viếng

Phản hồi Tranh chấp đối với Đơn Khiếu nại về quyền nuôi con và hoặc Thăm viếng

Mẫu nhập học tham khảo chéo

Mẫu nhập học tham khảo chéo

Kế hoạch nuôi dạy con nuôi
Nghị định DC cho người nuôi con nuôi nước ngoài

Nghị định DC cho người nuôi con nuôi nước ngoài

Giấy chứng nhận ly hôn của DHS, Giải thể Hôn nhân

Giấy chứng nhận ly hôn của DHS, Giải thể Hôn nhân

Đính kèm ly hôn A - Tài sản hôn nhân và Nợ vợ chồng

Đính kèm ly hôn A - Tài sản hôn nhân và Nợ vợ chồng

Đính kèm ly hôn B - Quyền nuôi con

Đính kèm ly hôn B - Quyền nuôi con

Đính kèm ly hôn C - Cấp dưỡng nuôi con

Đính kèm ly hôn C - Cấp dưỡng nuôi con

Quan hệ trong nước - phản đối chuyển động

Quan hệ trong nước - phản đối chuyển động

Quan hệ gia đình chuyển động

Quan hệ gia đình chuyển động

Nghị định cuối cùng về việc nhận con nuôi

Nghị định cuối cùng về việc nhận con nuôi

Kết quả của sự kiện
Lệnh chung về trường hợp nhận con nuôi

Lệnh chung về trường hợp nhận con nuôi

Lệnh chung đối với trường hợp nhận con nuôi riêng

Lệnh chung đối với trường hợp nhận con nuôi riêng

Người giám hộ quảng cáo hỗ trợ việc nhận con nuôi

Người giám hộ quảng cáo hỗ trợ việc nhận con nuôi

Đồng ý thông báo cho cam kết tự nguyện
Khiếu nại Ly hôn hợp pháp

Khiếu nại Ly hôn hợp pháp

Trả lời đồng ý về cách ly thân pháp lý

Trả lời đồng ý về cách ly thân pháp lý

Giải quyết Tranh chấp pháp lý và Tắc kiện

Giải quyết Tranh chấp pháp lý và Tắc kiện

ĐỀ NGHỊ DỊCH VỤ THAY ĐỔI

ĐỀ NGHỊ DỊCH VỤ THAY ĐỔI

Hành động khinh thường (Lệnh Hỗ trợ Nuôi con)

Hành động khinh thường (Lệnh Hỗ trợ Nuôi con)

Đề nghị cho sự khinh thường (Lệnh quan hệ trong nước)

Đề nghị cho sự khinh thường (Lệnh quan hệ trong nước)

Chuyển động cho thính giác mặc định và SCRA Comp

Chuyển động cho thính giác mặc định và SCRA Comp

Đề nghị Bắt đầu Phán quyết Mặc định và Bản tuyên thệ tuân thủ SCRA

Đề nghị Bắt đầu Phán quyết Mặc định và Bản tuyên thệ tuân thủ SCRA

ĐỀ NGHỊ TUYỆT VỜI THỜI GIAN PHỤC VỤ DEFENDANT

ĐỀ NGHỊ TUYỆT VỜI THỜI GIAN PHỤC VỤ DEFENDANT