Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Các hình thức
Lưu ý quan trọng
Với một số trường hợp ngoại lệ có giới hạn, tất cả các mẫu đơn nộp cho tòa phải được điền bằng tiếng Anh, và các bản dịch các mẫu đơn bằng tiếng nước ngoài chỉ được sử dụng làm hướng dẫn cho những người không thể đọc các mẫu đơn Anh ngữ họ có thể nhận được hoặc phải sử dụng. Để biết chi tiết về hoàn cảnh trong đó một mẫu có thể được gửi bằng một ngôn ngữ khác tiếng Anh, nhấn vào đây .

Trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được tuyên bố bởi Thị trưởng của Quận Columbia, nếu một bên không thể ký điện tử một tài liệu cần phải nộp, vui lòng bao gồm / s / trên dòng chữ ký.

Cần giúp đỡ? Các cuộc phỏng vấn có hướng dẫn của chúng tôi thông qua ProBono.net có thể giúp bạn hoàn thành các biểu mẫu về Dân sự, Bạo lực Gia đình, Tòa án Gia đình, Chứng thực Di chúc và Thuế.
Hiển thị 50 kết quả 107
Sắp xếp theo
trật tự
Yêu sách Tải về PDF bằng ngôn ngữ của bạn
Thông tin nhận con nuôi

Thông tin nhận con nuôi

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH VỤ B MANG MAIL ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH VỤ B MANG MAIL ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

TUYÊN BỐ DỊCH VỤ BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ

QUAN HỆ TRONG NƯỚC: TUYÊN BỐ DỊCH VỤ BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH VỤ B INDNG CÁ NHÂN

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH VỤ B INDNG CÁ NHÂN

Trả lời Đồng ý với Quyền lưu giữ và hoặc Thăm viếng

Trả lời Đồng ý với Quyền lưu giữ và hoặc Thăm viếng

Trả lời đồng ý với quyền lưu giữ của bên thứ ba (Có thể sửa đổi theo Thỏa thuận hoặc Lệnh của Tòa án)

Trả lời đồng ý với quyền lưu giữ của bên thứ ba (Có thể sửa đổi theo Thỏa thuận hoặc Lệnh của Tòa án)

Trả lời đồng ý với quyền lưu giữ của bên thứ ba (Có thể hủy ngang theo ý muốn)

Trả lời đồng ý với quyền lưu giữ của bên thứ ba (Có thể hủy ngang theo ý muốn)

TRẢ LỜI ĐẾN TRÒ CHƠI ĐỂ THÀNH LẬP BỆNH NHÂN VÀ HOẶC CHO TRẺ TRẺ EM

TRẢ LỜI ĐẾN TRÒ CHƠI ĐỂ THÀNH LẬP BỆNH NHÂN VÀ HOẶC CHO TRẺ TRẺ EM

Câu trả lời cho các cuộc thẩm vấn dành cho Người chuyên nghiệp hoặc Người tự đại diện

Trả lời thẩm vấn / Trả lời thẩm vấn (Quan hệ trong nước) cho Pro Se hoặc Người Tự Đại Diện

TRẢ LỜI YÊU CẦU TUYỂN SINH

CHI NHÁNH QUAN HỆ TRONG NƯỚC: GIẢI ĐÁP YÊU CẦU TUYỂN SINH

Trả lời Yêu cầu Xuất trình Tài liệu cho Người đại diện hoặc Người tự đại diện

Trả lời Yêu cầu xuất trình tài liệu cho Pro Se hoặc Người Tự Đại Diện

Đính kèm A - Tài sản hôn nhân và Nợ

Đính kèm A - Tài sản hôn nhân và Nợ

Phụ đính B - Quyền nuôi con

Phụ đính B - Quyền nuôi con

Phụ lục C - Hỗ trợ Nuôi con

Phụ lục C - Hỗ trợ Nuôi con

Bản tuyên thệ của người mẹ sinh học về quan hệ cha con

Bản tuyên thệ của người mẹ sinh học về quan hệ cha con

Giấy chứng nhận khám phá dành cho người chuyên nghiệp hoặc người tự đại diện

Giấy chứng nhận phát hiện cho Pro Se hoặc Người Tự Đại Diện

Thách thức để tiếp tục cam kết tự nguyện
Khiếu nại về việc hủy bỏ

Khiếu nại về việc hủy bỏ

Khiếu nại về Quyền nuôi con và hoặc Thăm viếng

KHIẾU NẠI CHO KHÁCH HÀNG VÀ HOẶC THAM QUAN

Khiếu nại ly hôn

Khiếu nại ly hôn

Khiếu nại đòi ly thân hợp pháp

Khiếu nại đòi ly thân hợp pháp

Khiếu nại về quyền nuôi giữ và thăm viếng của bên thứ ba

KHIẾU NẠI CHO KHÁCH HÀNG CỦA BÊN THỨ BA VÀ HOẶC THAM QUAN

Biểu mẫu thông tin bí mật
Câu trả lời đồng ý (Hủy bỏ)

Câu trả lời đồng ý (Hủy bỏ)

Câu trả lời đồng ý (Ly hôn)

Câu trả lời đồng ý (Ly hôn)

Câu trả lời đồng ý (Tách biệt pháp lý)

Câu trả lời đồng ý (Tách biệt pháp lý)

Sự đồng ý của Adoptee

Sự đồng ý của Adoptee

Sự đồng ý của Phụ Huynh Sinh Học

Sự đồng ý của Phụ Huynh Sinh Học

Câu trả lời tranh cãi và phản đối (Hủy bỏ)

Câu trả lời tranh cãi và phản đối (Hủy bỏ)

Câu trả lời tranh chấp và phản đối (ly hôn)

Câu trả lời tranh chấp và phản đối (ly hôn)

Câu trả lời tranh chấp và phản đối (Phân tách pháp lý)

Câu trả lời tranh chấp và phản đối (Phân tách pháp lý)

Phản hồi Tranh chấp đối với Đơn Khiếu nại về quyền nuôi con và hoặc Thăm viếng

Phản hồi Tranh chấp đối với Đơn Khiếu nại về quyền nuôi con và hoặc Thăm viếng

Mẫu nhập học tham khảo chéo

Mẫu nhập học tham khảo chéo

Kế hoạch nuôi dạy con nuôi
Nghị định DC cho người nuôi con nuôi nước ngoài

Nghị định DC cho người nuôi con nuôi nước ngoài

Giấy chứng nhận ly hôn của DHS, Giải thể Hôn nhân

Giấy chứng nhận ly hôn của DHS, Giải thể Hôn nhân

Hướng dẫn khám phá và định nghĩa

Trang khám phá cho Pro Se hoặc Người Tự Đại Diện

Nghị định cuối cùng về việc nhận con nuôi

Nghị định cuối cùng về việc nhận con nuôi

Lệnh chung về trường hợp nhận con nuôi

Lệnh chung về trường hợp nhận con nuôi

Lệnh chung đối với trường hợp nhận con nuôi riêng

Lệnh chung đối với trường hợp nhận con nuôi riêng

Người giám hộ quảng cáo hỗ trợ việc nhận con nuôi

Người giám hộ quảng cáo hỗ trợ việc nhận con nuôi

Đồng ý thông báo cho cam kết tự nguyện
Thẩm vấn dành cho người chuyên nghiệp hoặc người tự đại diện

thẩm vấn cho Pro Se hoặc Người Tự Đại Diện

Yêu cầu chung cho phiên điều trần ly hôn không có kiểm soát

Yêu cầu chung cho phiên điều trần ly hôn không có kiểm soát

Miễn kháng cáo chung

Miễn kháng cáo chung

Chuyển động (Quan hệ trong nước)

Chuyển động (Quan hệ trong nước)

ĐỀ NGHỊ DỊCH VỤ THAY ĐỔI

ĐỀ NGHỊ DỊCH VỤ THAY ĐỔI

Đề nghị cho sự khinh thường (Lệnh quan hệ trong nước)

Đề nghị cho sự khinh thường (Lệnh quan hệ trong nước)

Vận động Khiếu nại Lệnh cấp dưỡng Con cái

Vận động Khiếu nại Lệnh cấp dưỡng Con cái

Đề nghị Bắt đầu Phán quyết Mặc định và Bản tuyên thệ tuân thủ SCRA

Đề nghị Bắt đầu Phán quyết Mặc định và Bản tuyên thệ tuân thủ SCRA