Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Các hình thức
Lưu ý quan trọng
Với một số trường hợp ngoại lệ có giới hạn, tất cả các mẫu đơn nộp cho tòa phải được điền bằng tiếng Anh, và các bản dịch các mẫu đơn bằng tiếng nước ngoài chỉ được sử dụng làm hướng dẫn cho những người không thể đọc các mẫu đơn Anh ngữ họ có thể nhận được hoặc phải sử dụng. Để biết chi tiết về hoàn cảnh trong đó một mẫu có thể được gửi bằng một ngôn ngữ khác tiếng Anh, nhấn vào đây .

Trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được tuyên bố bởi Thị trưởng của Quận Columbia, nếu một bên không thể ký điện tử một tài liệu cần phải nộp, vui lòng bao gồm / s / trên dòng chữ ký.

Cần giúp đỡ? Các cuộc phỏng vấn có hướng dẫn của chúng tôi thông qua ProBono.net có thể giúp bạn hoàn thành các biểu mẫu về Dân sự, Bạo lực Gia đình, Tòa án Gia đình, Chứng thực Di chúc và Thuế.
Hiển thị 13 kết quả 13
Sắp xếp theo
trật tự
Yêu sách Tải về PDF bằng ngôn ngữ của bạn
Chuyển động cho sự khinh miệt hình sự hoặc dân sự

Đề nghị Khinh Hình sự hoặc Dân sự

Chuyển động để Sửa đổi, Mở rộng hoặc Vượt qua Lệnh Bảo vệ Dân sự

Chuyển động để Sửa đổi, Mở rộng hoặc Vượt qua Lệnh Bảo vệ Dân sự

Chuyển động thành Đặt mặc định Bảo vệ trật tự dân sự

Chuyển động để đặt ngoài lệnh bảo vệ

Petición de fallo por desacato hình sự / dân sự

Petición de Fallo bởi Desacato Penal / Civil

Peticion y declaracion jurada para la orden de proteccion dân sự

Petición y Declaración Jurada para la Orden de Protección Civil

Đơn thỉnh cầu và bản khai có tuyên thệ xin lệnh chống theo dõi

Đơn thỉnh cầu và bản khai có tuyên thệ xin lệnh chống theo dõi

Đơn và Bản khai Hiến pháp Bảo vệ dân sự

Đơn và Bản khai Hiến pháp Bảo vệ dân sự

Đơn yêu cầu bảo vệ rủi ro cực cao

Đơn yêu cầu bảo vệ rủi ro cực độ (Peticion para Proteccion de Orden de Riesgo Extremo)

Hướng dẫn của Tòa án cho Tòa án

Hướng dẫn của Tòa án cho Tòa án

Hướng dẫn của Tòa án cho Tòa án

Hướng dẫn của Tòa án cho Tòa án

Sự phục hồi của Người bảo lãnh

Sự phục hồi của Người bảo lãnh

Sự trở lại của Dịch vụ đối với Người Bị Đơn

Sự trở lại của Dịch vụ đối với Người Bị Đơn

SUBPOENA TRONG TRƯỜNG HỢP BẢO VỆ DÂN SỰ DÂN SỰ

Trát đòi hầu tòa trong vụ kiện bảo vệ dân sự