Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Các hình thức
Lưu ý quan trọng
Với một số trường hợp ngoại lệ có giới hạn, tất cả các mẫu đơn nộp cho tòa phải được điền bằng tiếng Anh, và các bản dịch các mẫu đơn bằng tiếng nước ngoài chỉ được sử dụng làm hướng dẫn cho những người không thể đọc các mẫu đơn Anh ngữ họ có thể nhận được hoặc phải sử dụng. Để biết chi tiết về hoàn cảnh trong đó một mẫu có thể được gửi bằng một ngôn ngữ khác tiếng Anh, nhấn vào đây .

Trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được tuyên bố bởi Thị trưởng của Quận Columbia, nếu một bên không thể ký điện tử một tài liệu cần phải nộp, vui lòng bao gồm / s / trên dòng chữ ký.

Cần giúp đỡ? Các cuộc phỏng vấn có hướng dẫn của chúng tôi thông qua ProBono.net có thể giúp bạn hoàn thành các biểu mẫu về Dân sự, Bạo lực Gia đình, Tòa án Gia đình, Chứng thực Di chúc và Thuế.
Hiển thị 50 kết quả 117
Sắp xếp theo
trật tự
Yêu sách Tải về PDF bằng ngôn ngữ của bạn
Phụ lục cho L&T Biểu mẫu 4 (a) & 4 (b)

Phụ lục cho L&T Biểu mẫu 4 (a) & 4 (b)

Tuyên thệ tuân thủ Quy tắc 9 / L & T và Quy tắc DCCA 49 (c) (11)

Tuyên thệ tuân thủ Quy tắc 9 / L & T và Quy tắc DCCA 49 (c) (11)

Giấy chứng nhận tuân thủ với Quy tắc 9 nhỏ và Quy tắc 49 DCCA (c) (11)

Giấy chứng nhận tuân thủ với Quy tắc 9 nhỏ và Quy tắc 49 DCCA (c) (11)

AFFIDAVIT DỊCH VỤ CỦA NGƯỜI TƯ NHÂN HÀNH ĐỘNG LÀ NH PRONG QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯ ĐỘC QUYỀN (Hành động dân sự)

AFFIDAVIT DỊCH VỤ CỦA TƯ NHÂN THỰC HÀNH LÀ NH PRONG QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG Đ SPECC BIỆT

AFFIDAVIT DỊCH VỤ CỦA NGƯỜI TƯ NHÂN HÀNH ĐỘNG LÀ NH PRONG NGƯỜI BÁO CHÍ Đ SPECC BIỆT (Các Vụ Kiện Nhỏ)

AFFIDAVIT DỊCH VỤ CỦA TƯ NHÂN THỰC HÀNH LÀ NH PRONG QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG Đ SPECC BIỆT

Giấy cam đoan của dịch vụ cho giấy tờ của tập tin đính kèm bởi máy chủ quy trình đặc biệt

Giấy cam đoan của dịch vụ cho giấy tờ của tập tin đính kèm bởi máy chủ quy trình đặc biệt

Bản Tuyên Thệ về Dịch Vụ của Tổng Công Ty

Bản Tuyên Thệ về Dịch Vụ của Tổng Công Ty

Khai báo Thông báo tuyên bố khiếu nại

Khai báo Thông báo tuyên bố khiếu nại

Câu trả lời của Bị đơn - Dân sự

Trả lời của Bị Đơn - đối với chủ nhà và người thuê nhà

Câu trả lời của Bị đơn - Dân sự

Câu trả lời của Bị đơn - Yêu cầu nhỏ

Câu trả lời của Bị đơn - Dân sự

Trả lời của Bị Đơn - Hành động dân sự

Đơn Xin Phê duyệt Máy chủ Quy trình Đặc biệt

Đơn Xin Phê duyệt Máy chủ Quy trình Đặc biệt

Đơn xin đổi tên (Người lớn)

Đơn xin đổi tên (Người lớn)

Đơn xin Thay đổi Tên (Người lớn) - Bản khai/Tuyên bố tống đạt cá nhân

Đơn xin Thay đổi Tên (Người lớn) - Bản khai/Tuyên bố tống đạt cá nhân

Đơn xin Thay đổi Tên (Người lớn) - Bản khai/Tuyên bố Tống đạt qua Thư

Đơn xin Thay đổi Tên (Người lớn) - Bản khai/Tuyên bố Tống đạt qua Thư

Đơn xin đổi tên (Người lớn) - Đơn đầy đủ

Đơn xin đổi tên (Người lớn) - Đơn đầy đủ

Bao gồm:

  • Đăng ký hồ sơ
  • Hướng dẫn đăng ký
  • Bản khai/Tuyên bố tống đạt cá nhân
  • Bản khai có tuyên thệ/Tuyên bố tống đạt qua thư
  • Lệnh và thông báo về phiên điều trần cuối cùng
  • Lệnh đổi tên
Đơn xin Thay đổi Tên (Người lớn) - Lệnh và Thông báo Phiên điều trần Cuối cùng

Đơn xin Thay đổi Tên (Người lớn) - Lệnh và Thông báo Phiên điều trần Cuối cùng

Đơn xin đổi tên (Người lớn) - Lệnh đổi tên

Đơn xin Thay đổi Tên (Người lớn) - Lệnh và Thông báo Phiên điều trần Cuối cùng

Đơn xin đổi tên (Hướng dẫn)

Đơn xin đổi tên (Hướng dẫn)

Đơn xin đổi tên (Nhỏ)

Đơn xin đổi tên (Nhỏ)

Đơn xin thay đổi tên của một người chưa thành niên
Đơn Xin Kháng Cáo và Thông Báo cho Bị Cáo

Đơn Xin Kháng Cáo và Thông Báo cho Bị Cáo

Đơn Xin Khiếu Nại của Ủy Ban Kháng Cáo Tham Gia Giao Thông

Đơn Xin Khiếu Nại của Ủy Ban Kháng Cáo Tham Gia Giao Thông

Đơn Xin Chấm Dứt và Thông Báo cho Bị Cáo

Đơn Xin Chấm Dứt và Thông Báo cho Bị Cáo

Đơn Xin Chấm Dứt và Thông Báo cho Bị Cáo

Đơn Xin Chấm Dứt và Thông Báo cho Bị Cáo

Đơn xin tiếp tục điều trần ban đầu - Chủ nhà và người thuê nhà

Đơn xin tiếp tục điều trần ban đầu - Chủ nhà và người thuê nhà

Áp dụng để Giảm Chi phí Cần thiết để Tránh Xóa

Áp dụng để Giảm Chi phí Cần thiết để Tránh Xóa

Áp dụng để duy trì thi hành lệnh bồi thường

Áp dụng để duy trì thi hành lệnh bồi thường

Bảng tính chi phí

Bảng tính chi phí

Danh sách kiểm tra bổ sung cho các trường hợp NPR

Danh sách kiểm tra bổ sung cho các trường hợp NPR

Hành động dân sự yêu cầu nộp bản án nước ngoài

Hành động dân sự yêu cầu nộp bản án nước ngoài

Lời phàn nàn

Lời phàn nàn

Án phạt

Án phạt

Mẫu đồng ý - Người thuê nhà
Mẫu đồng ý - Nhắc nhở nhỏ
Thỏa thuận phán quyết đồng ý

Thỏa Thuận Bình Quyết Phán Quyết - Landlord & Tenant Branch - Civil Division

Thoả thuận Thỏa thuận Thỏa thuận

Thỏa thuận dàn xếp chấp thuận - Chi nhánh chủ nhà và người thuê nhà - Bộ phận dân sự

Chấp thuận cho Thẩm phán Tòa án sau khi Hòa giải Foreclosure Đầu
Mẫu chiếu khán hòa giải DCCA

Mẫu chiếu khán hòa giải DCCA

Bản khai có tuyên thệ của người mua nợ

Bản khai có tuyên thệ của người mua nợ (Bộ phận dân sự, Chi nhánh khiếu nại nhỏ)

Bản khai có tuyên thệ của người bán hoặc người chuyển nhượng nợ

Bản khai có tuyên thệ của người bán hoặc người chuyển nhượng nợ (Bộ phận dân sự, Khiếu kiện nhỏ)

Tuyên bố Dịch vụ - Chủ nhà và Người thuê

Giấy chứng nhận của Dịch vụ cho Chi nhánh Chủ thuê và Người Thuê Nhà

Yêu cầu giải ngân - Dân sự

Yêu cầu giải ngân - Dân sự

Tóm tắt triển lãm

Tóm tắt triển lãm

Tóm tắt phiếu trưng bày - Các khiếu nại nhỏ
Fieri Facias - Dành cho Bộ phận Dân sự

Fieri Facias - Dành cho Bộ phận Dân sự (Các vụ kiện Dân sự, Chủ nhà & Người thuê nhà, và các Khiếu nại Nhỏ)

Tóm tắt kế toán và phân loại kế toán cho bán hàng tư pháp

Tóm tắt kế toán và phân loại kế toán cho bán hàng tư pháp

Mẫu 1A - Đơn Khiếu Nại Không Trả Tiền Thuê

Mẫu 1A - Đơn Khiếu Nại Không Trả Tiền Thuê

Mẫu 1B - Vi phạm nghĩa vụ thuê chỗ hoặc các căn cứ khác để trục xuất - Tài sản nhà ở

Mẫu 1B - Vi phạm nghĩa vụ thuê chỗ hoặc các căn cứ khác để trục xuất - Tài sản nhà ở

Mẫu 1C - Khiếu Nại Không Trả Tiền Thuê Và Thông báo Thoát

Mẫu 1C - Khiếu Nại Không Trả Tiền Thuê Và Thông báo Thoát