Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Các hình thức
Lưu ý quan trọng
Với một số trường hợp ngoại lệ có giới hạn, tất cả các mẫu đơn nộp cho tòa phải được điền bằng tiếng Anh, và các bản dịch các mẫu đơn bằng tiếng nước ngoài chỉ được sử dụng làm hướng dẫn cho những người không thể đọc các mẫu đơn Anh ngữ họ có thể nhận được hoặc phải sử dụng. Để biết chi tiết về hoàn cảnh trong đó một mẫu có thể được gửi bằng một ngôn ngữ khác tiếng Anh, nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi.

Trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được tuyên bố bởi Thị trưởng của Quận Columbia, nếu một bên không thể ký điện tử một tài liệu cần phải nộp, vui lòng bao gồm / s / trên dòng chữ ký.
Hiển thị 50 kết quả 759
Sắp xếp theo
trật tự
Yêu sách Tải về PDF bằng ngôn ngữ của bạn
1234D

1234D

134D

134D

2015 Biểu mẫu trích dẫn hỗn hợp 134

2015 Phiếu phát hành trích dẫn hỗn hợp 134 - tiếng Anh

2015 Biểu mẫu trích dẫn hỗn hợp 256

2015 Phiếu phát hành trích dẫn hỗn hợp 256 - tiếng Anh

2015 Phiếu phát hành trích dẫn hỗn hợp 7PPCP

2015 Phiếu phát hành trích dẫn hỗn hợp 7PPCP - tiếng Anh

256D

256D

56D

56D

7DUSPPCP

7DUSPPCP

Lệnh Chấm Dạy Tổng Quát - Đối với các tài sản của người quá cố sắp chết vào hoặc sau ngày January 1, 1981 đến June 30, 1995

Lệnh Chấm Dạy Tổng Quát - Đối với các tài sản của người quá cố sắp chết vào hoặc sau ngày January 1, 1981 đến June 30, 1995

Lệnh Chấm Dạy Tổng Quát - Đối với những tài sản của người quá cố sắp chết vào hoặc sau ngày Tháng Bảy 1, 1995

Lệnh Chấm Dạy Tổng Quát - Đối với những tài sản của người quá cố sắp chết vào hoặc sau ngày Tháng Bảy 1, 1995

Khiếu nại ly hôn tuyệt đối

Khiếu nại ly hôn tuyệt đối

Phản hồi ly hôn tuyệt đối

Phản hồi ly hôn tuyệt đối

Ly hôn tuyệt đối và trả lời yêu cầu bồi thường

Ly hôn tuyệt đối và trả lời yêu cầu bồi thường

Yêu cầu ly hôn tuyệt đối cho Phiên xử Ly hôn Không có Thắc Mắc
Đơn ly hôn tuyệt đối Khiếu nại án quyết ly hôn

Đơn ly hôn tuyệt đối Khiếu nại án quyết ly hôn

Ly hôn tuyệt đối Trả lời phản đối

Ly hôn tuyệt đối Trả lời phản đối

Chấp nhận và Đồng ý của từng Đại Diện Cá Nhân

Chấp nhận và Đồng ý của từng Đại Diện Cá Nhân

Chấp nhận, đồng ý, và Quyền lợi của Người không cư trú

Chấp nhận, đồng ý, và Quyền lợi của Người không cư trú

Phụ lục cho L&T Biểu mẫu 4 (a) & 4 (b)

Phụ lục cho L&T Biểu mẫu 4 (a) & 4 (b)

Thông tin nhận con nuôi

Thông tin nhận con nuôi

Áp dụng trát đòi hầu tòa

Áp dụng trát đòi hầu tòa

Tuyên thệ tuân thủ Quy tắc 9 / L & T và Quy tắc DCCA 49 (c) (11)

Tuyên thệ tuân thủ Quy tắc 9 / L & T và Quy tắc DCCA 49 (c) (11)

Giấy chứng nhận tuân thủ với Quy tắc 9 nhỏ và Quy tắc 49 DCCA (c) (11)

Giấy chứng nhận tuân thủ với Quy tắc 9 nhỏ và Quy tắc 49 DCCA (c) (11)

AFFIDAVIT TRONG HPORT TRỢ DEFAULT

AFFIDAVIT TRONG HPORT TRỢ DEFAULT

Bản khai dịch vụ qua thư được chứng nhận

Bản khai dịch vụ qua thư được chứng nhận

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH VỤ B MANG MAIL ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH VỤ B MANG MAIL ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

Bản khai dịch vụ của cá nhân

Bản khai dịch vụ của cá nhân

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH VỤ B INDNG CÁ NHÂN

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH VỤ B INDNG CÁ NHÂN

AFFIDAVIT DỊCH VỤ CỦA NGƯỜI TƯ NHÂN HÀNH ĐỘNG LÀ NH PRONG QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯ ĐỘC QUYỀN (Hành động dân sự)

AFFIDAVIT DỊCH VỤ CỦA TƯ NHÂN THỰC HÀNH LÀ NH PRONG QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG Đ SPECC BIỆT

AFFIDAVIT DỊCH VỤ CỦA NGƯỜI TƯ NHÂN HÀNH ĐỘNG LÀ NH PRONG NGƯỜI BÁO CHÍ Đ SPECC BIỆT (Các Vụ Kiện Nhỏ)

AFFIDAVIT DỊCH VỤ CỦA TƯ NHÂN THỰC HÀNH LÀ NH PRONG QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG Đ SPECC BIỆT

Giấy cam đoan của dịch vụ cho giấy tờ của tập tin đính kèm bởi máy chủ quy trình đặc biệt

Giấy cam đoan của dịch vụ cho giấy tờ của tập tin đính kèm bởi máy chủ quy trình đặc biệt

Bản Tuyên Thệ về Dịch Vụ của Tổng Công Ty

Bản Tuyên Thệ về Dịch Vụ của Tổng Công Ty

Khai báo Thông báo tuyên bố khiếu nại

Khai báo Thông báo tuyên bố khiếu nại

Đơn Khiếu nại

Đơn Khiếu nại

Trả lời đồng ý hủy bỏ

Trả lời đồng ý hủy bỏ

Trả lời Tranh chấp và Trách nhiệm Cấm

Trả lời Tranh chấp và Trách nhiệm Cấm

Trả lời Đồng ý với Lệnh Lưu ký của Bên thứ ba có thể điều chỉnh theo Thỏa thuận hoặc Lệnh Tòa án

TRẢ LỜI SỰ ĐỒNG Ý ĐẾN VIỆC ĐẶT HÀNG TÙY CHỈNH CỦA BÊN THỨ BA CHỈ CÓ HỢP ĐỒNG HOẶC THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

Trả lời Đồng ý với Lệnh lưu ký của bên thứ ba có thể huỷ bỏ được

TRẢ LỜI SỰ ĐỒNG Ý ĐỂ ĐẶT HÀNG TÙY CHỈNH CỦA BÊN THỨ BA

Câu trả lời của Bị đơn - Dân sự

Câu trả lời của Bị đơn - Yêu cầu nhỏ

Câu trả lời của Bị đơn - Dân sự

Trả lời của Bị Đơn - đối với chủ nhà và người thuê nhà

Câu trả lời của Bị đơn - Dân sự

Trả lời của Bị Đơn - Hành động dân sự

TRẢ LỜI ĐẾN TRÒ CHƠI ĐỂ THÀNH LẬP BỆNH NHÂN VÀ HOẶC CHO TRẺ TRẺ EM

TRẢ LỜI ĐẾN TRÒ CHƠI ĐỂ THÀNH LẬP BỆNH NHÂN VÀ HOẶC CHO TRẺ TRẺ EM

Biểu mẫu Ngoại hình
Đơn xin nhập học Pro Hac Vice
Đơn đề nghị cấp phúc thẩm của Phòng hình sự
Đơn đề nghị cấp phúc thẩm từ Chi nhánh Nhỏ và Chi nhánh của Phòng Dân sự
Đơn Xin Phê duyệt Máy chủ Quy trình Đặc biệt

Đơn Xin Phê duyệt Máy chủ Quy trình Đặc biệt

Đơn xin đổi tên (Người lớn)

Đơn xin đổi tên (Người lớn)

Đơn xin đổi tên (Hướng dẫn)

Đơn xin đổi tên (Hướng dẫn)

Đơn xin đổi tên (Nhỏ)

Đơn xin đổi tên (Nhỏ)