Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Các hình thức
Lưu ý quan trọng
Với một số trường hợp ngoại lệ có giới hạn, tất cả các mẫu đơn nộp cho tòa phải được điền bằng tiếng Anh, và các bản dịch các mẫu đơn bằng tiếng nước ngoài chỉ được sử dụng làm hướng dẫn cho những người không thể đọc các mẫu đơn Anh ngữ họ có thể nhận được hoặc phải sử dụng. Để biết chi tiết về hoàn cảnh trong đó một mẫu có thể được gửi bằng một ngôn ngữ khác tiếng Anh, nhấn vào đây .

Trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được tuyên bố bởi Thị trưởng của Quận Columbia, nếu một bên không thể ký điện tử một tài liệu cần phải nộp, vui lòng bao gồm / s / trên dòng chữ ký.

Cần giúp đỡ? Các cuộc phỏng vấn có hướng dẫn của chúng tôi thông qua ProBono.net có thể giúp bạn hoàn thành các biểu mẫu về Dân sự, Bạo lực Gia đình, Tòa án Gia đình, Chứng thực Di chúc và Thuế.
Hiển thị 50 kết quả 725
Sắp xếp theo
trật tự
Yêu sách Tải về PDF bằng ngôn ngữ của bạn
1234D

1234D

56D

56D

Lệnh Chấm Dạy Tổng Quát - Đối với các tài sản của người quá cố sắp chết vào hoặc sau ngày January 1, 1981 đến June 30, 1995

Lệnh Chấm Dạy Tổng Quát - Đối với các tài sản của người quá cố sắp chết vào hoặc sau ngày January 1, 1981 đến June 30, 1995

Lệnh Chấm Dạy Tổng Quát - Đối với những tài sản của người quá cố sắp chết vào hoặc sau ngày Tháng Bảy 1, 1995

Lệnh Chấm Dạy Tổng Quát - Đối với những tài sản của người quá cố sắp chết vào hoặc sau ngày Tháng Bảy 1, 1995

Chấp nhận và Đồng ý của từng Đại Diện Cá Nhân

Chấp nhận và Đồng ý của từng Đại Diện Cá Nhân

Chấp nhận, đồng ý, và Quyền lợi của Người không cư trú

Chấp nhận, đồng ý, và Quyền lợi của Người không cư trú

Phụ lục cho L&T Biểu mẫu 4 (a) & 4 (b)

Phụ lục cho L&T Biểu mẫu 4 (a) & 4 (b)

Thông tin nhận con nuôi

Thông tin nhận con nuôi

Tuyên thệ tuân thủ Quy tắc 9 / L & T và Quy tắc DCCA 49 (c) (11)

Tuyên thệ tuân thủ Quy tắc 9 / L & T và Quy tắc DCCA 49 (c) (11)

Giấy chứng nhận tuân thủ với Quy tắc 9 nhỏ và Quy tắc 49 DCCA (c) (11)

Giấy chứng nhận tuân thủ với Quy tắc 9 nhỏ và Quy tắc 49 DCCA (c) (11)

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH VỤ B MANG MAIL ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH VỤ B MANG MAIL ĐƯỢC CHỨNG NHẬN

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH VỤ B INDNG CÁ NHÂN

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH VỤ B INDNG CÁ NHÂN

AFFIDAVIT DỊCH VỤ CỦA NGƯỜI TƯ NHÂN HÀNH ĐỘNG LÀ NH PRONG QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯ ĐỘC QUYỀN (Hành động dân sự)

AFFIDAVIT DỊCH VỤ CỦA TƯ NHÂN THỰC HÀNH LÀ NH PRONG QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG Đ SPECC BIỆT

AFFIDAVIT DỊCH VỤ CỦA NGƯỜI TƯ NHÂN HÀNH ĐỘNG LÀ NH PRONG NGƯỜI BÁO CHÍ Đ SPECC BIỆT (Các Vụ Kiện Nhỏ)

AFFIDAVIT DỊCH VỤ CỦA TƯ NHÂN THỰC HÀNH LÀ NH PRONG QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG Đ SPECC BIỆT

Giấy cam đoan của dịch vụ cho giấy tờ của tập tin đính kèm bởi máy chủ quy trình đặc biệt

Giấy cam đoan của dịch vụ cho giấy tờ của tập tin đính kèm bởi máy chủ quy trình đặc biệt

Bản Tuyên Thệ về Dịch Vụ của Tổng Công Ty

Bản Tuyên Thệ về Dịch Vụ của Tổng Công Ty

Khai báo Thông báo tuyên bố khiếu nại

Khai báo Thông báo tuyên bố khiếu nại

Trả lời Đồng ý với Quyền lưu giữ và hoặc Thăm viếng

Trả lời Đồng ý với Quyền lưu giữ và hoặc Thăm viếng

Trả lời đồng ý với quyền lưu giữ của bên thứ ba (Có thể sửa đổi theo Thỏa thuận hoặc Lệnh của Tòa án)

Trả lời đồng ý với quyền lưu giữ của bên thứ ba (Có thể sửa đổi theo Thỏa thuận hoặc Lệnh của Tòa án)

Trả lời đồng ý với quyền lưu giữ của bên thứ ba (Có thể hủy ngang theo ý muốn)

Trả lời đồng ý với quyền lưu giữ của bên thứ ba (Có thể hủy ngang theo ý muốn)

Câu trả lời của Bị đơn - Dân sự

Câu trả lời của Bị đơn - Yêu cầu nhỏ

Câu trả lời của Bị đơn - Dân sự

Trả lời của Bị Đơn - đối với chủ nhà và người thuê nhà

Câu trả lời của Bị đơn - Dân sự

Trả lời của Bị Đơn - Hành động dân sự

TRẢ LỜI ĐẾN TRÒ CHƠI ĐỂ THÀNH LẬP BỆNH NHÂN VÀ HOẶC CHO TRẺ TRẺ EM

TRẢ LỜI ĐẾN TRÒ CHƠI ĐỂ THÀNH LẬP BỆNH NHÂN VÀ HOẶC CHO TRẺ TRẺ EM

Biểu mẫu Ngoại hình
Đơn đề nghị cấp phúc thẩm của Phòng hình sự
Đơn đề nghị cấp phúc thẩm từ Chi nhánh Nhỏ và Chi nhánh của Phòng Dân sự
Đơn Xin Phê duyệt Máy chủ Quy trình Đặc biệt

Đơn Xin Phê duyệt Máy chủ Quy trình Đặc biệt

Đơn xin đổi tên (Người lớn)

Đơn xin đổi tên (Người lớn)

Đơn xin đổi tên (Hướng dẫn)

Đơn xin đổi tên (Hướng dẫn)

Đơn xin đổi tên (Nhỏ)

Đơn xin đổi tên (Nhỏ)

Đơn xin thay đổi tên của một người chưa thành niên

Đơn xin thay đổi tên của một người chưa thành niên

Đơn xin thay đổi tên của một người chưa thành niên
Đơn Xin Kháng Cáo và Thông Báo cho Bị Cáo

Đơn Xin Kháng Cáo và Thông Báo cho Bị Cáo

Đơn xin thay đổi điểm đánh dấu giới tính
Đơn Xin Khiếu Nại của Ủy Ban Kháng Cáo Tham Gia Giao Thông

Đơn Xin Khiếu Nại của Ủy Ban Kháng Cáo Tham Gia Giao Thông

Đơn Xin Chấm Dứt và Thông Báo cho Bị Cáo

Đơn Xin Chấm Dứt và Thông Báo cho Bị Cáo

Đơn Xin Chấm Dứt và Thông Báo cho Bị Cáo

Đơn Xin Chấm Dứt và Thông Báo cho Bị Cáo

Đơn xin Sửa Đổi Giấy khai sinh của một vị thành niên
Đơn xin tiếp tục điều trần ban đầu - Chủ nhà và người thuê nhà

Đơn xin tiếp tục điều trần ban đầu - Chủ nhà và người thuê nhà

Áp dụng để Giảm Chi phí Cần thiết để Tránh Xóa

Áp dụng để Giảm Chi phí Cần thiết để Tránh Xóa

Áp dụng để duy trì thi hành lệnh bồi thường

Áp dụng để duy trì thi hành lệnh bồi thường

Đính kèm A - Tài sản hôn nhân và Nợ

Đính kèm A - Tài sản hôn nhân và Nợ

Phụ đính B - Quyền nuôi con

Phụ đính B - Quyền nuôi con

Phụ lục C - Hỗ trợ Nuôi con

Phụ lục C - Hỗ trợ Nuôi con

Bảng tính chi phí

Bảng tính chi phí

Bản tuyên thệ của người mẹ sinh học về quan hệ cha con

Bản tuyên thệ của người mẹ sinh học về quan hệ cha con

Thông tin Hồ sơ - Mẫu yêu cầu Trường hợp lưu trữ

Thông tin Hồ sơ - Mẫu yêu cầu Trường hợp lưu trữ

Thông tin Hồ sơ - Mẫu yêu cầu sao chụp

Thông tin Hồ sơ - Mẫu yêu cầu sao chụp

Thông tin Hồ sơ - Mẫu Yêu cầu Tìm kiếm

Thông tin Hồ sơ - Mẫu Yêu cầu Tìm kiếm