Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Câu hỏi thường gặp Disclaimers (DIS)

Bắt đầu - Tôi có phải đợi cho đến khi di sản của người quá cố được mở ra để nộp đơn từ chối trách nhiệm?

Không.

Bắt đầu - Nếu tôi từ chối, tôi nên gửi thư cho ai?

Xem Mã DC, giây. 19-1512 để xác định cách tuyên bố từ chối trách nhiệm. Ban Chứng Thực không thể đưa ra lời khuyên pháp lý như vậy; xin hãy tìm lời khuyên của luật sư.

Bắt đầu - Thời hạn nộp đơn từ chối trách nhiệm là gì?

Không có thời hạn để nộp đơn từ chối trách nhiệm. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo với luật sư thuế về ảnh hưởng của bất kỳ thời hạn nào liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nếu tuyên bố từ chối trách nhiệm đang được nộp cho mục đích thuế.