Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Tòa án gia đình
Số lượng khách hàng hiện tại trong hàng
Xem số người hiện đang chờ Dịch vụ Tòa án Gia đình.
Ngày và Giờ ngày Trung tâm tiếp nhận trung tâm* Phòng cưới** Trung tâm Tự lực ***
1 tháng 2023 08 30:XNUMX CH Cuối tuần N/A N/A N/A

* Mất từ ​​5-40 phút để giúp đỡ mỗi khách hàng
** Mất từ ​​10-30 phút để hỗ trợ mỗi khách hàng
***Thời gian hỗ trợ mỗi khách hàng từ 20-40 phút

Tài liệu