Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Nhận con nuôi

Làm cách nào để tìm hiểu về việc nhận con nuôi?

Cơ quan Dịch vụ Gia đình và Trẻ em DC (CFSA) bảo vệ trẻ em khỏi bị lạm dụng và bỏ bê ở Quận Columbia. Cùng với các đối tác cộng đồng của họ, CFSA làm việc để đảm bảo rằng trẻ em tham gia vào hệ thống phúc lợi xã hội công cộng lớn lên trong nhà an toàn, vĩnh viễn với gia đình vững mạnh.

CFSA tiếp tục tuyển mộ, huấn luyện và cấp giấy phép cư dân của quận để làm cha mẹ nuôi dưỡng, đồng thời huấn luyện cá nhân, cặp vợ chồng và gia đình chấp nhận. Bước đầu tiên là gọi (202) 671-LOVE ((202) 671-5683), nơi một nhân viên xã hội thân thiện và có kiến ​​thức sẽ nói chuyện với bạn và trả lời các câu hỏi của bạn. CFSA có các buổi định hướng cho cha mẹ nuôi và cha mẹ nuôi sau hai tuần.

 

Nhấp vào các mẫu dưới đây để xem tất cả các mẫu liên quan đến vấn đề nhận con nuôi, bao gồm:

  • Nhận con nuôi riêng tư / bước cha mẹ 
  • Hoàn thành nhận con nuôi nước ngoài thỉnh cầu một nghị định cuối cùng của DC 
  • Vấn đề phá vỡ con dấu (kiến nghị Tòa án cho phép tiếp cận hạn chế các vấn đề nhận con nuôi đã được niêm phong nhằm mục đích lấy bản sao có chứng thực của nghị định cuối cùng hoặc sau khi nhận con nuôi, tìm kiếm gia đình ruột thịt được cơ quan hỗ trợ - phải trả thêm phí đại lý hiện hành) 
Thông tin
Liên hệ
Tòa án gia đình

Chủ toạ: Hon. Darlene M. Soltys
Phó Chánh án Toà án: Thưa cô. Kelly Higashi
Giám đốc: Avrom D. Sickel, Esq.
Phó Giám đốc: Toni F. Gore

Trụ sở Moultrie
500 Indiana Avenue, NW
Washington, DC 20001

Nhận sự chỉ dẫn
Giờ làm việc

Thứ Hai-Thứ Sáu:
8: 30 là để 5: 00 pm

Các số điện thoại
(202) 879-1212