Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

E-Filing

eFiling cung cấp cho tòa một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí để nhận hồ sơ và chuyển đơn đặt hàng. Nó cũng cung cấp các luật sư, khách hàng của họ và các bên tự đại diện với quyền truy cập dễ dàng và không tốn kém để nộp đơn tòa án.

Toà án cấp phúc thẩm

Việc gửi hồ sơ điện tử của Tòa án phúc thẩm DC cho phép luật sư và các đương sự tự đại diện xem hồ sơ vụ án và gửi hồ sơ điện tử. Hệ thống có tính năng công khai xem thời gian thực của hồ sơ vụ án và một cơ chế đơn giản để nộp hồ sơ lên ​​tòa án điện tử và miễn phí

TÌM HIỂU THÊM

Toà Thượng Thẩm

eFiling cung cấp cho tòa một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí để nhận hồ sơ và chuyển đơn đặt hàng. Nó cũng cung cấp các luật sư, khách hàng của họ và các bên tự đại diện với quyền truy cập dễ dàng và không tốn kém để nộp đơn tòa án.

TÌM HIỂU THÊM