Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

E-Filing

eFiling cung cấp cho tòa một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí để nhận hồ sơ và chuyển đơn đặt hàng. Nó cũng cung cấp các luật sư, khách hàng của họ và các bên tự đại diện với quyền truy cập dễ dàng và không tốn kém để nộp đơn tòa án.

Toà án cấp phúc thẩm

Toà án phúc thẩm DC Court of Appeals cho phép các luật sư và các đương sự tự thể hiện để xem các thùng hồ sơ và nộp hồ sơ bằng điện tử. Hệ thống có tính năng công khai xem thời gian thực của hồ sơ vụ án và một cơ chế đơn giản để nộp hồ sơ lên ​​tòa án điện tử và miễn phí

TÌM HIỂU THÊM

Toà Thượng Thẩm

eFiling cung cấp cho tòa một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí để nhận hồ sơ và chuyển đơn đặt hàng. Nó cũng cung cấp các luật sư, khách hàng của họ và các bên tự đại diện với quyền truy cập dễ dàng và không tốn kém để nộp đơn tòa án.

TÌM HIỂU THÊM