Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Tôi phải đại diện cho bản thân mình hoặc tôi cần trợ giúp để tìm một luật sư để tôi bắt đầu?

Để bắt đầu hoặc "nộp" một vụ việc, bạn cần phải đến bộ phận tòa án thụ lý loại vụ án đó. Phần Công khai trên trang web của chúng tôi giải thích cách xử lý các loại trường hợp khác nhau và nơi bạn nên nộp hồ sơ.

Tòa Án DC và những người khác cung cấp các tài liệu quảng cáo, hướng dẫn, và sổ tay cung cấp cho bạn thông tin về việc đưa ra các loại vụ án khác nhau. Liên kết đến những Tài nguyên Hữu ích này được liệt kê dưới đây trên trang web này. Ngoài ra, một số bộ phận của Tòa án DC đã chuẩn bị các mẫu đơn mà bạn có thể tự điền vào và nộp. Mẫu có thể được tải về bằng cách sử dụng menu Dịch vụ trực tuyến. Menu Dịch vụ Trực tuyến cũng bao gồm một liên kết đến các câu hỏi thường gặp (FAQs) phù hợp để đại diện cho chính bạn và tìm một luật sư.

Nếu bạn có thu nhập hạn chế, có những tổ chức, được gọi là Nhà cung cấp dịch vụ pháp lý, có thể có thể cung cấp cho bạn lời khuyên pháp lý, đại diện cho bạn tại tòa án, hoặc giúp bạn học cách đại diện cho mình.

Bộ phận Nhiều Cửa có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề mà không cần nộp đơn kiện bằng cách sử dụng giải pháp tranh chấp thay thế (ADR) hoặc Hòa giải. Hỗ trợ ADR này bao gồm gia đình, bảo vệ trẻ em, và các vấn đề và tranh chấp của cộng đồng. Bộ phận Nhiều Cửa cũng có thể giới thiệu bạn đến một nhà cung cấp dịch vụ pháp lý.

Tài nguyên hữu ích