Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Trợ giúp

Tôi liên hệ với ai đó để được trợ giúp? 

Nếu DC Courier của bạn Cố vấn Bạo lực Gia đình Bạo lực không có sẵn hoặc nếu bạn muốn nhận thêm thông tin hoặc hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với một hoặc nhiều tổ chức sau đây. Các đường dây nóng này có thể giúp bạn đánh giá các lựa chọn của bạn và cung cấp cho bạn hỗ trợ bổ sung.

Đường dây nóng và Thông tin chung 

 • Đường dây nóng về Bạo lực Gia đình Quốc gia: 800-799-SAFE
 • Liên minh DC chống Bạo Lực Gia đình: 202-299-1181
 • Địa điểm của chị tôi: 202-529-5991
 • Nhà Rutơ: 202-667-7001
 • Sasha Bruce Thanh niên: 202-675-9340
 • Đường dây nóng Suicide 24 DC 888: 793-4357-XNUMX

Dịch vụ hỗ trợ và tư vấn: 

 • Địa điểm của chị tôi: 202-529-5991
 • Nhà Rutơ: 202-667-7001
 • Bánh mì cho thành phố: 202-265-2400 hoặc 202-561-8587
 • Các vấn đề gia đình của Greater Washington: 202-289-1510
 • Trung tâm Khủng bố Thiêu hiếp: 202-333-7273
 • AYUDA: 202-387-4848
 • Dự án Tài nguyên Bạo lực Gia đình Châu Á / Thái Bình Dương: 202-464-4477
 • Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng Hàn Quốc: 703-354-6345
 • Whitman Walker Clinic Hỗ trợ và Nhóm Quản lý Tức giận: 202-745-7000
 • William Wendt Trung tâm Mất và chữa bệnh: 202-624-0010 hoặc 202-610-0066
 • Học sinh Luật DC tại Toà án: 202-638-4798
Liên hệ
Bạo lực gia đình

Chủ toạ: Hòn Maribeth Raffinan
Phó Chánh án Toà án: Hớn. Kimberley kiến ​​thức

Trụ sở Moultrie
500 Indiana Avenue NW,
Washington, DC 20001

Nhận sự chỉ dẫn
Giờ làm việc

Thứ Hai-Thứ Sáu:
8 giờ sáng đến 30 giờ chiều

(Các Phiên điều trần Yêu cầu đặt hàng Bảo vệ Tạm thời, 9: 30 sáng - 4: 00 chiều)

Các số điện thoại

Rita Blandino, Quyền Giám đốc
(202) 879-0157