Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Thư viện Tòa án DC

Thư viện Tòa án DC
Sách của Tòa án DC

Tòa án Quận Columbia có hai thư viện: Thư viện Tòa phúc thẩm DC (DCCA), nằm ở Tòa án lịch sử (Tòa phúc thẩm), không mở cửa cho công chúng nhưng thủ thư của họ có sẵn qua email để được trợ giúp tham khảo, và Thư viện Tòa án Thượng thẩm DC, nằm ở Trụ sở Moultrie, mở cửa cho công chúng, nhưng hiện đang đóng cửa do đại dịch coronavirus.

Các thư viện cung cấp các nguồn sau đây để hỗ trợ công chúng nghiên cứu pháp lý.

Tài nguyên pháp lý

Các thư viện đã tổng hợp các liên kết đến các tài nguyên địa phương và liên bang mà bạn có thể thấy hữu ích khi điều hướng hệ thống tòa án của chúng tôi. Bao gồm các liên kết đến luật DC, Bộ luật DC, các quy định (địa phương và liên bang), bộ định vị hồ sơ của tòa án, tài liệu tham khảo và liên kết đến các cơ quan tài nguyên địa phương khác. Các nguồn bên ngoài này có thể hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm thông tin cho dù bạn là luật sư hay một bên không có luật sư.

Nếu bạn cần trợ giúp với các tài nguyên này, vui lòng liên hệ với những người sau:

Thư viện Tòa án Thượng thẩm DC - thư viện [tại] dcsc.gov
Tòa án phúc thẩm DC LIbrary - lmoorer [tại] dcappeals.gov

Quý vị cần lưu ý: 

  • Trang này cung cấp quyền truy cập vào thông tin và tài nguyên pháp lý, không phải tư vấn pháp lý. 
  • Hầu hết các liên kết là đến các nguồn bên ngoài (không được duy trì bởi các Tòa án DC).
Quyền truy cập miễn phí vào các bài báo đánh giá về luật
Trang Thư viện Trường Luật Khu vực