Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Hình sự
Các vấn đề hình sự là những vấn đề liên quan đến hành vi bất hợp pháp được coi là có hại cho xã hội hoặc các thành viên của nó. Bộ phận hình sự nghe tất cả các vấn đề hình sự địa phương bao gồm trọng tội, tội nhẹ, và các trường hợp giao thông nghiêm trọng.

Nhân viên đang làm việc từ xa. Vui lòng gửi tất cả thư từ đếnquản lý hình sự [tại] dcsc.gov
Để cập nhật trên toàn tòa án về coronavirus nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi.

Quầy tội phạm hiện đã mở cửa.
  • Để sử dụng thiết bị đầu cuối máy tính công cộng, bạn phải đặt lịch hẹn nhấn vào đây..
  • Gửi email yêu cầu thanh toán trái phiếu trực tuyến tới BondPayPortal [tại] dcsc.gov.
  • Gửi email yêu cầu thanh toán điện tử của bạn về tiền phạt, phí và bồi thường thông qua CRMPay [tại] dcsc.gov.
  • Tất cả các khoản thanh toán nhận được sau 4:00 chiều sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

Chúng tôi chấp nhận thanh toán điện tử thông qua PromptPay và CRMPay. Để sử dụng cổng thanh toán điện tử của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Phòng Tài chính Hình sự theo số 202-879-1840 hoặc gửi email:

BondPayPortal [tại] dcsc.gov thanh toán trái phiếu
E-nộp đơn
Thông tin công cộng được xem trên hệ thống Court Cases Online phản ánh các hồ sơ trong các vụ án dân sự, hình sự, hình sự trong gia đình và các vụ kiện thuế, chứng thực các vụ kiện cho các công trình lớn và nhỏ, tuyên bố chối bỏ lợi ích, kiện tụng lớn, di chúc và tố tụng bất động sản ở nước ngoài.
E-nộp đơn
Tìm kiếm các trường hợp trực tuyến
Thông tin công cộng được xem trên hệ thống Court Cases Online phản ánh các hồ sơ trong các vụ án dân sự, hình sự, hình sự trong gia đình và các vụ kiện thuế, chứng thực các vụ kiện cho các công trình lớn và nhỏ, tuyên bố chối bỏ lợi ích, kiện tụng lớn, di chúc và tố tụng bất động sản ở nước ngoài.
Tìm kiếm các trường hợp trực tuyến
Liên hệ
Phòng hình sự

Chủ toạ: Hòn Juliet McKenna
Phó Chánh án Toà án: Hòn Danya Dayson
Giám đốc: William Agosto

Trụ sở Moultrie
500 Indiana Avenue NW,
Washington, DC 20001

Nhận sự chỉ dẫn
Giờ làm việc

Thứ Hai đến thứ Sáu:
8: 30 sáng đến 5: 00 chiều

Phòng Tài chính Hình sự: thứ Hai đến thứ Sáu: 8: 30 sáng đến 5: 30 chiều
(Tất cả các giờ khác, chuyển đến C-10 để sắp xếp để đăng một khoản thanh toán trái phiếu - chấp nhận được chấp nhận cho đến khi C-10 hoãn lại trong ngày)

Toà án tịch thu (Courtroom C10)
Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu và Thứ Bảy:

1: 00p.m.

Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm
Các trích dẫn được nghe tại 10: 00 sáng và Khóa được nghe tại 1: 00 chiều
Ngày lễ 11: 00 sáng
Chủ Nhật đóng

Số điện thoại / số fax

Thông tin Hình sự
(202) 879-1373

Phòng Tài chính Hình sự
(202) 879-1840
(202) 638-5352