Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Chi phí hợp lý

 • Chi phí y tế
 • Tư vấn sức khoẻ tâm thần: tối đa $ 3,000 cho người lớn, $ 6,000 cho trẻ em (cũng cho các nạn nhân thứ phát)
 • Liệu pháp thể chất hoặc nghề nghiệp, hoặc phục hồi chức năng.
 • Tiền lương thất lạc: không quá 52 tuần hoặc $ 10,000
 • Mất hỗ trợ cho người phụ thuộc (nơi nạn nhân chết và an ninh xã hội bị từ chối): tối đa $ 2,500 mỗi người phụ thuộc, không vượt quá $ 7,500 cho mỗi nạn nhân
 • Lễ tang: tối đa $ 10,000
 • Tội phạm cảnh sạch; không vượt quá $ 1,000
 • Thay thế quần áo được giữ bằng chứng bởi cơ quan thi hành luật pháp: không vượt quá $ 100 (không áp dụng khi nạn nhân chết)
 • Thức ăn và nhà ở khẩn cấp tạm thời (cần thiết do hậu quả của tội phạm): không quá 120 ngày hoặc $ 400 cho chi phí thực phẩm và $ 3,000 cho chi phí nhà ở
 • Chi phí di chuyển: (cần thiết do tội ác, khi sức khoẻ và sự an toàn của nạn nhân bị nguy cơ) đến $ 1,500, không quá 120 ngày.
 • Chi phí vận chuyển: tham gia vào việc điều tra hoặc truy tố vụ án, hoặc để được điều trị y tế hoặc một số dịch vụ khác cần thiết là kết quả của tội phạm $ 100 cho địa phương; và $ 500 cho việc đi lại của tiểu bang cần thiết để nhận các dịch vụ.
 • Thay thế cửa ra vào, cửa sổ, ổ khóa hoặc các vật dụng khác để trang trải nhà cửa của nạn nhân: tối đa $ 1000.
 • Hoàn trả cho thuê ô tô, trong khi xe của nạn nhân đang bị giữ bởi cơ quan thực thi pháp luật: tối đa $ 2000.
 • Phí luật sư - chỉ trợ giúp trong việc Kháng cáo một quyết định: không vượt quá $ 500 hay 10 phần trăm của khoản tiền thưởng, tùy theo số tiền nào ít hơn
 • Cấp cứu: không vượt quá $ 1,000
Liên hệ
Chương trình bồi thường nạn nhân tội phạm

Toà án Tòa án A
515 5th Street, NW, Phòng 109
Washington, DC 20001

Nhận sự chỉ dẫn
Giờ làm việc

Thứ Hai-Thứ Sáu:
8: 30 sáng đến 5: 00 chiều

 

Trường hợp ngoại lệ
Tất cả các ngày lễ của chính phủ

Các số điện thoại

Blanche Reese, Giám đốc chương trình

202-879-4216

202-879-4230

cvcpcomplaintandconcerns [tại] dcsc.gov (Khiếu nại và quan ngại về CVCP[at]dcsc[dot]gov)