Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Nạn nhân Tội phạm Tội phạm
Chương trình Bồi thường Nạn nhân Tội phạm cung cấp hỗ trợ tài chính và hoàn trả các chi phí liên quan đến tội phạm cho nạn nhân và gia đình họ.
Các chi phí được bồi thường bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí tang lễ và chôn cất, chi phí y tế và sức khỏe tâm thần, mất tiền lương, mất hỗ trợ, dọn dẹp hiện trường vụ án, nơi trú ẩn và di dời khẩn cấp tạm thời. Nhân viên Bồi thường Nạn nhân Tội phạm tiến hành phỏng vấn để xác định nhu cầu và xử lý yêu cầu bồi thường. Chương trình bồi thường nạn nhân của tội phạm được tài trợ bằng tiền phạt và phí trả cho Tòa án DC.
E-nộp đơn
Thông tin công cộng được xem trên hệ thống Court Cases Online phản ánh các hồ sơ trong các vụ án dân sự, hình sự, hình sự trong gia đình và các vụ kiện thuế, chứng thực các vụ kiện cho các công trình lớn và nhỏ, tuyên bố chối bỏ lợi ích, kiện tụng lớn, di chúc và tố tụng bất động sản ở nước ngoài.
E-nộp đơn
Tìm kiếm các trường hợp trực tuyến
Thông tin công cộng được xem trên hệ thống Court Cases Online phản ánh các hồ sơ trong các vụ án dân sự, hình sự, hình sự trong gia đình và các vụ kiện thuế, chứng thực các vụ kiện cho các công trình lớn và nhỏ, tuyên bố chối bỏ lợi ích, kiện tụng lớn, di chúc và tố tụng bất động sản ở nước ngoài.
Tìm kiếm các trường hợp trực tuyến
Liên hệ
Chương trình bồi thường nạn nhân tội phạm

Toà án Tòa án A
515 5th Street, NW, Phòng 109
Washington, DC 20001

Nhận sự chỉ dẫn
Giờ làm việc

Thứ Hai-Thứ Sáu:
8: 30 sáng đến 5: 00 chiều

 

Trường hợp ngoại lệ
Tất cả các ngày lễ của chính phủ

Các số điện thoại

Blanche Reese, Giám đốc chương trình

202-879-4216

202-879-4230

cvcpcomplaintandconcerns [tại] dcsc.gov (Khiếu nại và quan ngại về CVCP[at]dcsc[dot]gov)