Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Luật sư của Đạo luật Tư pháp Hình sự (CJA)

Toà án cấp phúc thẩm

Các luật sư do Tòa phúc thẩm Quận Columbia chỉ định theo Đạo luật Tư pháp Hình sự (CJA) sẽ tìm thấy trên trang này các liên kết đến các tài liệu quan tâm và sử dụng trong thực tế của họ trước tòa. Bạn có thể tìm thấy các tài liệu khác, bao gồm các quy tắc và biểu mẫu của tòa án, ở những nơi khác trên trang web này.

Tòa phúc thẩm DC duy trì danh sách luật sư riêng đủ điều kiện để được bổ nhiệm theo Đạo luật Tư pháp Hình sự. Đây là một bảng điều khiển kín; Tòa án mở hội đồng xét xử mỗi năm một lần (thường là vào đầu tháng XNUMX) để những người nộp đơn mới nộp đơn. Tòa án đưa ra thông báo về thời điểm tòa án sẽ chấp nhận đơn và yêu cầu và tại thời điểm đó sẽ có đơn đăng ký trên trang web.

Tên PDF Tải về PDF
Hướng dẫn về phiếu thưởng dành cho luật sư do Tòa phúc thẩm DC chỉ định theo Đạo luật Tư pháp Hình sự của Quận Columbia (tháng 2023 năm XNUMX) Tải về
Đặt hàng Thiết lập Yêu cầu CLE cho các luật sư CJA (Tháng 9 2003) Tải về
Kế hoạch CJA Tải về
Kế hoạch CJA 2009 Tải về
Kế hoạch CJA 2008 Tải về
Nghĩa vụ của Luật sư CJA trong DCCA (tháng 2023 năm XNUMX) Tải về
CJA - Chứng nhận về tư vấn kháng cáo Tải về
Thông báo liên quan đến yêu cầu CLE hàng năm (April 2006) Tải về
Chứng chỉ CJA - CLE cuối năm Tải về
Uỷ nhiệm chung của tháng 6 17, 1991 Tải về
Bản tuyên bố về Bản ghi âm (vụ án hình sự) Tải về
Giá cước hàng tháng và các giới hạn theo luật định của CJA-CCAN đối với khiếu nại của DCCA Tải về

Toà Thượng Thẩm

Lưu ý: tất cả các ứng viên phải nộp đơn cập nhật, đề ngày tháng 2023 năm XNUMX. Tòa án sẽ không xem xét các phiên bản cũ hơn.

Tên PDF Tải về PDF
Đơn đăng ký CJA dành cho Người đăng ký mới và Thành viên Hội đồng tạm thời (Dưới hai năm) Tải về
Ứng dụng CJA cho các thành viên hội đồng tạm thời Tải về
Ứng dụng CJA cho các thành viên toàn hội đồng hiện tại Tải về
23-04 Thông báo về việc thường xuyên tái lập Hội đồng luật sư tư pháp hình sự vào năm 2024 Tải về
22-32 Chứng nhận lại các thành viên Ban điều tra CJA / CCAN Tải về
22-24 Gia hạn Ban luật sư Đạo luật Tư pháp Hình sự Tải về
22-03 Gia hạn Ban luật sư Đạo luật Tư pháp Hình sự Tải về
21-16 Gia hạn và Bổ sung Ban luật sư Đạo luật Tư pháp Hình sự Tải về
21-03 bổ sung vào Bộ Tư pháp Hình sự của luật sư Tải về
20-12 bổ sung vào Bộ Tư pháp Hình sự của luật sư Tải về
20-06 bổ sung vào Bộ Tư pháp Hình sự của luật sư Tải về
19-13 bổ sung vào Bộ Tư pháp Hình sự của luật sư Tải về
19-03 bổ sung vào Bộ Tư pháp Hình sự của luật sư Tải về
18-09 bổ sung vào Bộ Tư pháp Hình sự của luật sư Tải về
18-04 Tái thành lập Ban tư pháp hình sự của luật sư Tải về
18-04 Đính kèm - Bộ Tư pháp Hình sự của Hội đồng Luật sư Tải về
17-17 Khởi tạo lại thường xuyên bảng CJA Tải về
Nghĩa vụ của luật sư CJA để đăng ký bổ nhiệm trong vụ kiện mới Tải về