Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Dân sự

Tất cả các phiên xét xử trong các vụ án dân sự chỉ được tổ chức từ xa. Đừng đến tòa án để điều trần. Để biết thông tin về các phiên điều trần từ xa bao gồm hướng dẫn về cách tham gia
nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi

Trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được tuyên bố bởi Thị trưởng của Quận Columbia, nếu một bên không thể ký điện tử một tài liệu cần phải nộp, vui lòng bao gồm / s / trên dòng chữ ký.

Các vụ kiện dân sự được đưa ra chống lại một bên, doanh nghiệp hoặc công ty khi bản chất của vụ kiện liên quan đến một hành vi bị cáo buộc là sai trái. Nói chung, các vụ kiện dân sự là các hành động phi tội phạm và dẫn đến việc một bên nợ tiền hoặc thực hiện một hành động theo lệnh của Tòa án. Các vụ kiện của Tòa án thông thường phát sinh từ các tranh chấp liên quan đến các khoản vay chưa trả, tiền thuê nhà chưa thanh toán và vi phạm hợp đồng.

Nhấp vào đây để xem lịch hàng tuần dân sự Biểu tượng lịch hàng tuần

Biểu mẫu Trợ giúp Trực tuyến - Nhấp để nhận trợ giúp trực tuyến hoàn thành biểu mẫu. Forms-icon-civ.png
E-nộp đơn
Thông tin công cộng được xem trên hệ thống Court Cases Online phản ánh các hồ sơ trong các vụ án dân sự, hình sự, hình sự trong gia đình và các vụ kiện thuế, chứng thực các vụ kiện cho các công trình lớn và nhỏ, tuyên bố chối bỏ lợi ích, kiện tụng lớn, di chúc và tố tụng bất động sản ở nước ngoài.
E-nộp đơn
Tìm kiếm các trường hợp trực tuyến
Thông tin công cộng được xem trên hệ thống Court Cases Online phản ánh các hồ sơ trong các vụ án dân sự, hình sự, hình sự trong gia đình và các vụ kiện thuế, chứng thực các vụ kiện cho các công trình lớn và nhỏ, tuyên bố chối bỏ lợi ích, kiện tụng lớn, di chúc và tố tụng bất động sản ở nước ngoài.
Tìm kiếm các trường hợp trực tuyến
Liên Hệ
Phòng dân sự

Chủ toạ: Hòn Anthony Epstein
Phó Chánh án Toà án: Hớn. Todd Edelman
Giám đốc: Lynn Magee
Phó Giám đốc:

Trụ sở Moultrie
500 Indiana Avenue NW,
Washington, DC 20001

Nhận sự chỉ dẫn
Giờ làm việc

Thứ Hai-Thứ Sáu:
8: 30 sáng đến 5: 00 chiều

Thứ bảy:
9: 00 sáng đến 12 trưa 

Thứ Tư:
6:30 chiều đến 8:00 tối (chỉ Khiếu nại nhỏ, Chủ nhà & Người thuê)

Việc nộp đơn có thể được thực hiện trong hộp thư sau giờ làm việc ở tiền sảnh của Toà án Moultrie.

Số điện thoại chi nhánh

Chi nhánh hành chính:
(202) 879-1133

Chủ nhà và Chi Nhánh Người thuê:
(202) 879-4879

Chi nhánh xác nhận quyền sở hữu nhỏ:
(202) 879-1120

Chi nhánh Hỗ trợ Tòa án:
(202) 879-1750