Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Dân sự
Các vụ kiện dân sự được đưa ra chống lại một bên, doanh nghiệp hoặc công ty khi bản chất của một vụ kiện liên quan đến hành động bị cáo buộc sai trái. Nói chung, các vụ kiện dân sự là những hành động không phạm tội và dẫn đến một bên vay tiền hoặc thực hiện một vụ kiện do Tòa Án ra lệnh. Các hành động của Tòa án Chung phát sinh từ các tranh chấp liên quan đến các khoản vay chưa thanh toán, tiền thuê chưa thanh toán và vi phạm hợp đồng.

Nhấp vào đây để xem lịch hàng tuần dân sự Biểu tượng lịch hàng tuần
E-nộp đơn
Thông tin công cộng được xem trên hệ thống Court Cases Online phản ánh các hồ sơ trong các vụ án dân sự, hình sự, hình sự trong gia đình và các vụ kiện thuế, chứng thực các vụ kiện cho các công trình lớn và nhỏ, tuyên bố chối bỏ lợi ích, kiện tụng lớn, di chúc và tố tụng bất động sản ở nước ngoài.
E-nộp đơn
Tìm kiếm các trường hợp trực tuyến
Thông tin công cộng được xem trên hệ thống Court Cases Online phản ánh các hồ sơ trong các vụ án dân sự, hình sự, hình sự trong gia đình và các vụ kiện thuế, chứng thực các vụ kiện cho các công trình lớn và nhỏ, tuyên bố chối bỏ lợi ích, kiện tụng lớn, di chúc và tố tụng bất động sản ở nước ngoài.
Tìm kiếm các trường hợp trực tuyến
Liên hệ
Phòng dân sự

Chủ toạ: Laura A. Cordero
Phó Chánh án Toà án: Anthony C. Epstein
Giám đốc: Pamela Hunter (Quyền)

Trụ sở Moultrie
500 Indiana Avenue NW,
Washington, DC 20001

Nhận sự chỉ dẫn
Giờ làm việc

Thứ Hai-Thứ Sáu:
8: 30 sáng đến 5: 00 chiều

Thứ bảy:
9: 00 sáng đến 12 trưa

Thứ Tư:
6: 30 chiều đến 8: 00 chiều (chỉ Các Yêu cầu Bồi thường nhỏ, Chủ nhà & Người Thuê Nhà)

Việc nộp đơn có thể được thực hiện trong hộp thư sau giờ làm việc ở tiền sảnh của Toà án Moultrie.

Số điện thoại chi nhánh

Chi nhánh hành chính:
(202) 879-1133

Chủ nhà và Chi Nhánh Người thuê:
(202) 879-4879

Chi nhánh yêu cầu nhỏ:
(202) 879-1120

Chi nhánh Hỗ trợ Tòa án:
(202) 879-1750