Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm sẽ tìm kiếm từ khóa chính xác, không phân biệt chữ hoa chữ thường; từ khoá ngắn hơn chiều dài tối thiểu sẽ bị bỏ qua.
  • Sử dụng chữ hoa HO ORC để có thêm kết quả. Ví dụ: mèo HO ORC chó (nội dung chứa "mèo" hoặc "con chó").
  • Bạn có thể sử dụng chữ hoa và yêu cầu tất cả các từ, nhưng điều này giống như hành vi mặc định. Ví dụ: mèo và chó (giống như chó mèo, nội dung phải chứa cả "mèo" và "con chó").
  • Sử dụng dấu ngoặc kép để tìm kiếm một cụm từ. Ví dụ: "con mèo ăn thịt chuột".
  • Bạn có thể trước từ khóa bằng cách - để loại trừ chúng; bạn vẫn phải có ít nhất một từ khóa "tích cực". Ví dụ: cat -dog (nội dung phải chứa cat và không thể chứa chó).