Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

"Các vụ kiện dân sự trong đó số tiền vượt quá 10,000 đô la và các trường hợp các bên yêu cầu cứu trợ công bằng (ví dụ: lệnh cấm tạm thời hoặc lệnh cấm) được nộp tại Văn phòng Thư ký Dân sự, Phòng 5000, tại Tòa án Moultrie.

Phí nộp đơn cho một khiếu nại mới là $ 120.
Lệnh cấm tạm thời: $ 160
Yêu cầu thay đổi tên: $ 60
Yêu cầu sửa đổi giấy khai sinh: $ 60
Hành động của nhân viên khen thưởng: $ 60

Tất cả các khoản phí nộp hồ sơ phải được thanh toán bằng tiền mặt, séc có chứng nhận, thẻ tín dụng (America Express, Discover, Visa, hoặc MasterCard) hoặc lệnh chuyển tiền, được thanh toán cho: Clerk, DC Superior Court. "(Chỉ các thành viên của DC Bar mới có thể thanh toán hồ sơ lệ phí bằng séc cá nhân. Các thành viên quán bar nên ghi số vạch của họ trên séc cá nhân). Các khoản phí này có thể thay đổi.

Phân loại
Danh mục con (chọn)
sự kiện