Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Nếu chủ nhà đồng ý thực hiện sửa chữa như là một phần trong bản hợp đồng thỏa thuận sự thỏa thuận hoặc thỏa thuận giải quyết, bạn có thể liên lạc với chủ nhà để tìm ra nguyên nhân gây ra sự chậm trễ và cố gắng đưa ra các điều khoản bổ sung. Nếu bạn không tự giải quyết vấn đề, bạn có thể đến Văn phòng Thư ký ít nhất một ngày sau khi việc sửa chữa đã được lên lịch hoàn thành. Thư ký sẽ cung cấp cho bạn một mẫu để hoàn thành hướng dẫn chủ nhà trở lại tòa án vì thiếu sửa chữa.

Phân loại
Danh mục con (chọn)
cho thuê