Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Lãi suất phán quyết là sáu phần trăm (6%) cho quý dương lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 2024 năm 28 (Bộ luật DC §3302-28(c)). Theo Bộ luật DC §3302-4(b), tỷ lệ này không áp dụng cho các phán quyết chống lại Quận Columbia hoặc các nhân viên của Quận Columbia hành động trong phạm vi công việc của họ. Trong những tình huống như vậy, lãi suất phán quyết là 6%. Lãi suất mới chỉ áp dụng sau khi xét xử. Lãi suất trước phán quyết là 28% trong trường hợp không có hợp đồng rõ ràng quy định khác, theo Bộ luật DC §3302-XNUMX (a). Bấm vào đây để xem lãi suất nhận định trước đó.

Phân loại
Danh mục con (chọn)
sự kiện