Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Lãi suất theo phán quyết là 6% cho quý dương lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 2023 năm 28 (Bộ luật DC §3302-28(c)). Theo Bộ luật DC §3302-7(b), tỷ lệ này không áp dụng cho các phán quyết chống lại Quận Columbia hoặc nhân viên của họ hành động trong phạm vi công việc của họ. Trong những tình huống như vậy, lãi suất phán quyết là 9%. Lãi suất mới chỉ dành cho các phán quyết sau. Lãi suất trước phán quyết là 28% trong trường hợp không có hợp đồng rõ ràng quy định khác, theo Bộ luật DC §3302-XNUMX (a). Bấm vào đây để xem lãi suất nhận định trước đó.

Phân loại
Danh mục con (chọn)
sự kiện