Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Nếu chủ nhà kiện người thuê nhà vì người thuê nhà nợ tiền thuê nhà, chủ nhà cũng có thể yêu cầu người thuê phải thanh toán tiền thuê nhà và các khoản tiền còn lại khác như phí chậm trễ. Nếu chủ nhà thực hiện loại yêu cầu này, họ sẽ yêu cầu một bản án tiền.

Phân loại
Danh mục con (chọn)
cho thuê