Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Tòa án bắt đầu tại 9: 00 am, khi thẩm phán đưa ra những thông báo quan trọng về những gì sẽ xảy ra tại tòa án và các quyền của các bên. Sau khi các thông báo này, thư ký tòa án gọi điện thoại cho các bên và các bên phải trả lời rằng họ "có mặt" và nêu rõ tên của họ. Thất bại của một người thuê nhà xuất hiện có thể dẫn đến mặc định. Thất bại của chủ nhà xuất hiện có thể dẫn đến việc sa thải. Khi cả hai bên xuất hiện, họ có thể cố gắng giải quyết sự khác biệt của họ bằng cách ký kết thỏa thuận bằng văn bản. Các thỏa thuận này có thể bao gồm lịch thanh toán cho tiền thuê nhà quá hạn, lịch trình cho chủ nhà sửa chữa hoặc các điều khoản khác mà các bên cho là có lợi nhất. Nếu các bên không thể giải quyết sự khác biệt của họ, vụ việc sẽ được gọi trước thẩm phán.

Phân loại
Danh mục con (chọn)
cho thuê