Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Nếu trường hợp của bạn không giải quyết, Thẩm phán có thể chọn một hình thức giải quyết tranh chấp thay thế mà các bên có thể giải quyết tranh chấp mà không cần đi ra xét xử. Tìm hiểu thêm về ADR và ​​hòa giải nói chung.

Phân loại
Danh mục con (chọn)
vụ án dân sự