Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Nếu bạn không tin rằng bạn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, bạn có thể ra tòa ngay lập tức và nộp một Đơn xin Tạm thời Thực hiện Văn kiện Tái bút trong Văn phòng Lục chủ và Chủ nhà và Người Thuê nhà. Bạn cũng có thể muốn gửi một kiến ​​nghị để yêu cầu tòa ra quyết định để bạn có thể đưa ra biện hộ để bạn có vụ kiện. Chi phí cho chuyển đổi là $ 10.

Phân loại
Danh mục con (chọn)
cho thuê