thanh màu xám
Con dấu của Tòa án QuậnCon dấu Tòa án Gia đình  

Tòa Án Tối Cao của Tòa án Gia đình Quận Columbia Tòa án Đa ngành hàng năm 9th October 21, 2010

Lạm dụng & Bóc lột Tình dục Trẻ em: Giáo dục, Trao quyền & Thay đổi Cuộc sống
Xe buýt trường học-Prison
 

 

Địa Chỉ

Địa điểm cho hội nghị năm nay là:

Trung tâm Hội nghị Washington
801 Núi Vernon Place, NW
Washington, DC 20001
202-249-3000

Lời chào

Sẽ được trao bởi Ngài Robert E. Morin, Chánh án của Tòa Thượng Thẩm Quận Columbia. Để xem ai là người thuyết trình khác, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới.
Thông tin thêm

Hội thảo

Sẽ chạy từ A đến F từ 2: 00 chiều đến 4: 45 chiều và sẽ được tổ chức tại các phòng 206 và 207.
Thông tin thêm

thanh màu xám