Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Nếu bạn không báo cáo

Theo luật pháp, bồi thẩm đoàn là bắt buộc tại Quận Columbia. Toà án thường xuyên tiến hành các buổi điều trần "gây ra" cho những người không tuân thủ các điều khoản của cuộc triệu tập. Các buổi điều trần được lên lịch vào buổi sáng thứ sáu trước Chánh án, cho phép hội thẩm cơ hội để giải thích sự thất bại của họ trong việc báo cáo về dịch vụ theo kế hoạch ban đầu.

Các nhân viên của Văn phòng bồi thẩm đoàn không được phép bào chữa cho các bồi thẩm viên tham gia phiên điều trần vì lý do trình diễn sau khi thông báo xuất hiện đã được ban hành. thời gian của phiên điều trần.