Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Ủy ban tuyển chọn và nhiệm kỳ của Thẩm phán Thẩm phán

Dự kiến ​​có một (1) vị trí tuyển dụng trong Văn phòng Thẩm phán Sơ thẩm tại Tòa Thượng thẩm. Thẩm phán sơ thẩm sẽ được bổ nhiệm để phục vụ nhiệm kỳ 4 năm. Các vị trí tuyển dụng đóng cửa vào ngày 11 tháng 2023 năm XNUMX.

Vui lòng xem bên dưới Đơn xin Thẩm phán Thẩm phán cho Tòa án Tối cao của Quận Columbia, cùng với mẫu miễn thuế hỗ trợ.

Yêu sách Tải về PDF
Đơn xin Thẩm phán Thẩm phán cho Tòa án Tối cao Quận Columbia Tải về
Mẫu miễn thuế - Maryland Tải về
Mẫu miễn thuế - Virginia Tải về
Ủy quyền phát hành thông tin (DC) Tải về
Biểu mẫu IRS 14767 Tải về