Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Toà Thượng Thẩm

Quốc hội thành lập Toà án cấp trên của Quận Columbia là tòa xét xử có thẩm quyền chung cho Quận Columbia trong 1970. Tòa án bao gồm một thẩm phán trưởng và các thẩm phán liên kết 49. Tòa án được hỗ trợ bởi các dịch vụ của các thẩm phán tòa án 24 cũng như các thẩm phán về hưu đã được đề nghị và phê duyệt như các thẩm phán cấp cao.

TÌM HIỂU THÊM

Judges

Tòa Thượng Thẩm được Quốc hội Hoa Kỳ thiết lập là tòa án xét xử có thẩm quyền chung cho DC tại 1970. Toà án bao gồm một thẩm phán trưởng và các thẩm phán liên kết 61. Tòa án được hỗ trợ bởi các dịch vụ của các thẩm phán tòa án 24, cũng như các thẩm phán về hưu đã được đề xuất và phê duyệt như các thẩm phán cấp cao.