Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Hòa giải
Hòa giải giúp các bên giải quyết tranh chấp với sự trợ giúp của một bên thứ ba vô tư. Các hòa giải viên và chuyên gia giải quyết tranh chấp của chúng tôi được đào tạo để phục vụ trong nhiều trường hợp, từ khiếu nại dân sự đến nhỏ, gia đình, trực tiếp và trực tuyến.
Liên hệ
Phòng giải quyết tranh chấp đa cửa

Giám đốc: Brad Palmore

Toà án Tòa án C
410 E Street NW
Washington, DC 20001

Nhận sự chỉ dẫn
Giờ làm việc

Thứ Hai-Thứ Sáu:
8: 30 sáng đến 5: 00 chiều

Giờ Hòa Giải:
Thời gian hòa giải khác nhau tùy theo chương trình. Vui lòng nhấp vào một chương trình cụ thể để xem thời gian hòa giải.

Các số điện thoại

Thông tin chung:
(202) 879-1549

Yêu cầu hồ sơ, tất cả các loại trường hợp:
(202) 879-1549

Bảng Giới Thiệu về Nhập Khẩu và Thông tin Cộng đồng:
(202) 879-3180