Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia
Trẻ em
Bộ phận Dịch vụ Xã hội Gia đình (FCSSD) là cơ quan quản chế vị Thành niên của Học khu. FCSSD có trách nhiệm phục vụ và giám sát những người chưa thành niên tham gia vào "mặt trận cuối" của hệ thống tư pháp vị thành niên của Học Khu. Những người chưa thành niên này bao gồm: tất cả thanh niên mới gia nhập hệ thống Tòa án trong trường hợp phạm pháp vị thành niên, trường hợp Cần Giám sát (PINS) và các trường hợp trốn học, thử thách, và các vấn đề chuyển hướng. FCSSD hiện có trung bình là 1,200 trẻ vị thành niên dưới sự giám sát của nó. Nhiệm vụ của Ban Dịch vụ Xã hội Gia đình (FCCSD) là hỗ trợ phục hồi thanh thiếu niên thông qua việc cung cấp các dịch vụ toàn diện và giám sát quản chế với một con mắt về an toàn công cộng để ngăn ngừa việc tái phạm và bảo vệ cộng đồng. FCSSD chịu trách nhiệm cho tất cả thanh thiếu niên tham gia vào hệ thống tư pháp vị thành niên của DC, những người không cam kết với Sở Phục hồi Chức năng Thanh thiếu niên, tức là những người đang chờ xét xử và những người đang trong thời gian thử thách.

 

TÌM HIỂU THÊM

E-nộp đơn
Thông tin công cộng được xem trên hệ thống Court Cases Online phản ánh các hồ sơ trong các vụ án dân sự, hình sự, hình sự trong gia đình và các vụ kiện thuế, chứng thực các vụ kiện cho các công trình lớn và nhỏ, tuyên bố chối bỏ lợi ích, kiện tụng lớn, di chúc và tố tụng bất động sản ở nước ngoài.
E-nộp đơn
Tìm kiếm các trường hợp trực tuyến
Thông tin công cộng được xem trên hệ thống Court Cases Online phản ánh các hồ sơ trong các vụ án dân sự, hình sự, hình sự trong gia đình và các vụ kiện thuế, chứng thực các vụ kiện cho các công trình lớn và nhỏ, tuyên bố chối bỏ lợi ích, kiện tụng lớn, di chúc và tố tụng bất động sản ở nước ngoài.
Tìm kiếm các trường hợp trực tuyến
Liên hệ
Bộ phận Dịch vụ Xã hội Gia đình

Trụ sở Moultrie
JM-600, 500 Đại lộ Indiana, Tây Bắc
Washington, DC 20001

Thông tin chung
(202) 508-1900

Nhận sự chỉ dẫn
Giờ làm việc

Thứ 2 đến thứ 6:
8: 30 sáng đến 5: 00 chiều

Các số điện thoại

Giám đốc: Terri Odom
202-508-1900 terri.odom [tại] dcsc.gov (terri[dot]odom[at]dcsc[dot]gov)

Phó Giám đốc: Camille Tucker
202-508-1900 camille.tucker [tại] dcsc.gov (camille[dot]tucker[at]dcsc[dot]gov)

Trợ lý Phó Giám đốc, Tiếp nhận & Xử lý nợ quá hạn
Phòng ngừa (Quyền):
Ronald Williams
202-879-4247

Trợ lý Phó Giám đốc Khu vực I, Tiền và
Đăng Giám sát:
Vonda Frayer
202-508-8295

Trợ lý Phó Giám đốc Khu vực II, Tiền và
Đăng Giám sát:
Robert thịt xông khói
202-508-1902

Trưởng phòng khám tâm lý hướng dẫn trẻ em:
Tiến sĩ Katara Watkins-Laws
202-508-1922