Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Sử dụng eJuror

Trang web của dịch vụ eJuror cho phép những người nhận được lệnh triệu tập xem ngày cuối cùng của dịch vụ, hoàn thành trực tuyến biểu mẫu bảng câu hỏi bồi thẩm hoặc tra cứu ngày phục vụ theo lịch trình tiếp theo. Sau khi hoàn thành biểu mẫu trực tuyến, nó có thể được sử dụng để hoãn dịch vụ bồi thẩm đoàn trong tối đa 90 ngày kể từ ngày dịch vụ ban đầu.

Đăng nhập vào eJuror.

Sử dụng số bồi thẩm đoàn đã được mã hoá chữ số 9 (được tìm thấy trên giấy triệu tập của ban giám khảo) để bắt đầu.

 

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, hãy xem Các câu hỏi thường gặp của eJuror.