Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Các mục tiêu

Tòa án Quận Columbia' Kế hoạch chiến lược 2023–2027 xác định cách Tòa án sẽ hoạt động trong 5 năm tới để đạt được sứ mệnh và tầm nhìn phù hợp với các giá trị tổ chức của chúng tôi và để đảm bảo rằng công chúng tin tưởng và tin tưởng vào hệ thống tư pháp của chúng tôi.

Kế hoạch bao gồm sáu mục tiêu chiến lược:

Chuyển đến trang Truy cập công lý cho tất cả
Tiếp cận công lý cho tất cả
Niềm tin và sự tin cậy của công chúng
Niềm tin và sự tin cậy của công chúng
Tới trang Một nơi tuyệt vời để làm việc
Một nơi tuyệt vời để làm việc
Chuyển đến trang Quản lý và Quản lý Tòa án Hiệu quả
Quản lý tòa án hiệu quả
Chuyển đến trang Giải quyết trường hợp công bằng và kịp thời
Giải quyết vụ án hợp lý và kịp thời
Công bằng chủng tộc và năng lực văn hóa
Công bằng chủng tộc và năng lực văn hóa
 

Xem cộng tác viên

Tầm nhìn
Mở cho tất cả, được tất cả tin cậy, công lý cho tất cả
Sứ mệnh
Để bảo vệ các quyền và tự do, duy trì và diễn giải luật, đồng thời giải quyết các tranh chấp một cách công bằng và hiệu quả tại Đặc khu Columbia.
Biểu tượng đại diện cho báo cáo thường niên
Tìm kiếm thông tin cho công chúng cung cấp các báo cáo về ngành tư pháp được liệt kê theo năm.
Biểu tượng đại diện cho các giá trị của Tòa án DC
Giá trị của chúng tôi mô tả cách chúng ta đạt được mục đích của chúng ta - phương tiện và phương pháp để hoàn thành công việc của Toà án.
Biểu tượng đại diện cho Giới thiệu về Tòa án DC
Tòa Án DC bao gồm Tòa Án Kháng Án DC, Tòa Thượng Thẩm DC, và Hệ Thống Tòa Án, nơi cung cấp hỗ trợ hành chánh cho cả hai tòa án.
lưu trữ
Yêu sách Tải về
Kế hoạch chiến lược 2023-2027 - Tóm tắt điều hành Tải về
Kế hoạch chiến lược 2023-2027 Tải về
Kế hoạch chiến lược 2018-2022 Tải về
Kế hoạch Estratégico Español 2018-2022 Tải về
Kế hoạch chiến lược 2013-2017 Tải về
Cung cấp Tư pháp: Kế hoạch Chiến lược của Quận Columbia 2008-2012 Tải về
Cam kết với Công lý trong Kế hoạch Chiến lược Thủ đô của Nhà nước của Toà án Quận Columbia 2003-2007 Tải về