Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Văn phòng điều hành

Theo Bộ luật DC Mục 11-1703, Cán bộ điều hành, chịu trách nhiệm điều hành và quản lý hàng ngày của các Tòa án Quận Columbia, bao gồm: hoạt động của tòa án, quản lý nhân sự và bồi thường, ngân sách, hồ sơ tòa án, mua sắm, và quản lý tòa nhà và không gian. Trách nhiệm về các vấn đề hàng ngày tại Tòa phúc thẩm và Tòa án cấp trên được giao cho Thư ký Tòa án. Cán bộ điều hành cũng là thư ký cho Uỷ ban hỗn hợp về quản lý hành chính.

Giám đốc điều hành được hỗ trợ bởi một Phó Giám đốc điều hành, người cũng giám sát chín bộ phận của Hệ thống Tòa án cung cấp hỗ trợ cho cả Tòa phúc thẩm và Tòa án cấp trên.

Hệ thống Toà án bao gồm các bộ phận sau đây:

 

Văn phòng điều hành cũng quản lý chương trình an ninh DC, các phương tiện truyền thông và quan hệ công chúng, các vấn đề liên chính phủ, truyền thông, và kiểm toán tài chính và chương trình nội bộ.

Liên hệ
Tòa án DC

Trụ sở Moultrie
500 Indiana Avenue, NW
Washington, DC 20001

Nhận sự chỉ dẫn
Giờ làm việc

Thứ Hai-Thứ Sáu:
8: 30 sáng đến 5: 30 chiều

Số điện thoại

Thông tin chung:
(202) 879 - 1010