Dấu ấn của Toà án cấp phúc thẩm và Toà án cấp trên
Tòa án Quận Columbia

Chương trình Khách Truy cập Tòa

Vì vị trí đặc biệt là hệ thống tòa án của thủ đô quốc gia, Tòa án DC thường xuyên đón tiếp các đoàn quốc tế từ khắp nơi trên thế giới. Trung tâm Giáo dục và Đào tạo (CET) cung cấp các chuyến tham quan giáo dục phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng nhóm. Chúng có thể bao gồm các bài thuyết trình của thẩm phán hoặc giám đốc của các bộ phận khác nhau hoặc các chương trình đặc biệt, cũng như thời gian để quan sát thủ tục tố tụng của tòa án. CET cũng cung cấp các chuyến tham quan cho sinh viên và các nhóm cộng đồng. Các chuyến tham quan phải được lên lịch trước bằng cách gọi cho CET theo số 202-879-0480.